Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Rheoli Clefydau Heintus

Mae Awdurdodau Lleol yn cael gwybod am achosion o wenwyn bwyd ac am afiechydon a gludir gan fwyd . Mae'r Tîm Bwyd yn gyfrifol ar gyfer ymchwilio achosion unigol ac ymchwilio i achosion ehangach o wenwyn bwyd.

Pwrpas yr ymchwiliad yw ceisio atal lledaeniad salwch o fewn y gymuned ac i geisio sefydlu rhesymau am y salwch.  Hefyd, rhoddir cyngor i'r claf ar sut i atal lledaeniad heintiau o fewn y cartref.

Mwy o wybodaeth am glefydau heintus

Gellir cael mwy o wybodaeth am glefydau a chyflyrau isod: