Rhyddid Gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ynghyd â Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn rhoi hawliau cyffredinol i weld neu dderbyn gwybodaeth gofnodedig a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus. Mae yna hefyd hawliau sydd ar gael i unigolion o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i gael mynediad at ddata personol sy'n ymwneud â hwy a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus a phersonau eraill / neu sefydliadau.