Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Llyfrgell Deganau

Pwy sy’n gallu benthyg teganau?

Mae’r gwasanaeth ar gael i ddarparwyr gofal plant cofrestredig ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – cylchoedd chwarae, grwpiau rhieni a phlant bach, gwarchodwyr plant, gofalwyr maeth a chlybiau y tu allan i oriau ysgol.

Nod y Llyfrgell Deganau yw darparu cyfleuster benthyg teganau am ddim er mwyn i blant gael chwarae sy’n llawn ysgogiad a fydd yn gwella pob agwedd ar eu datblygiad.

Gwerthusiad diweddar o’r gwasanaeth:

"...Mae’n rhaid i fi ganmol pa mor ddefnyddiol a hyblyg yw’r staff. Maen nhw’n llawn gwybodaeth, yn ystyriol a gellir siarad â nhw wrth gyflwyno gwasanaeth allweddol i wella cyfleoedd chwarae yng Nghastell-nedd Port Talbot"

Sut i ymuno â’r Llyfrgell Deganau?

Rhaid cwblhau ffurflen aelodaeth a’i dychwelyd i’r Llyfrgell Deganau cyn y gellir benthyg llyfrau. Mae croeso i aelodau ymweld â’r llyfrgell deganau i ddewis a chasglu teganau. Ffoniwch i drefnu apwyntiad.

Sawl tegan y gallaf fenthyg?

Gall grwpiau chwarae, grwpiau rhieni a phlant bach a chlybiau y tu allan i oriau ysgol fenthyg 4 tegan. Gall gwarchodwyr plant fenthyg 2 degan. Ond, gellir benthyg mwy o deganau yn ôl disgresiwn staff y Llyfrgell Deganau. 

Ble mae’r Llyfrgell Deganau?

Neath Port Talbot Library and Cultural Services Headquarters,
Ffordd Castell-Nedd,
Llansawel,
Castell-Nedd SA11 2BQ

Oriau agor y Llyfrgell Deganau
Dydd Bore Prynhawn
Mawrth 10:00 - 13:00 14:00 - 17:00
Mercher 10:00 - 13:00 14:00 - 17:00

Am fwy o fanylion, cysylltwch â 

Patricia Stanley

Dolenni