Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ffïoedd Ceisiadau Cynllunio

O 1 Hydref 2015, bydd Ffioedd Cynllunio newydd yn berthnasol yng Nghymru. Gellir lawrlwytho'r rhain isod.

Gwnewch yn siŵr bod baner Cymru ar frig yr ochr dde pan fyddwch yn defnyddio'r cyfrifiannell.

Talu ffioedd cynllunio ar-lein

Lawrlwytho

  • Ffioedd Ceisiadau Cynllunio (PDF 512 KB)

Diwygiadau ar ôl Cyflwyno

O 16 Mawrth ymlaen, bydd gofyn i unrhyw geisydd sydd wedi cyflwyno cais cynllunio mawr, sy'n dymuno diwygio'i gynnig, dalu ffi o £190 wrth gyflwyno diwygiad.

Mae Rheoliad 5 o'r Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd ar gyfer Ceisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2016 yn mewnosod rheoliad 16(a) [Ffioedd ar gyfer diwygiadau i geisiadau datblygu mawr ar ôl eu cyflwyno] yn Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref [Ffioedd ar gyfer Ceisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle (Cymru) 2015 sy'n ei gwneud yn ofynnol talu ffi o £190