Hepgor gwe-lywio

Datganiad I'r Wasg

Wyth Awgrym Ailgylchu Ardderchog ar gyfer Castell-nedd Port Talbot y Nadolig hwn

20 Rhagfyr 2016

Ailgylchwch bopeth posib y Nadolig hwn

Green Bob

1.Rhowch fwyd dros ben diangen yn eich bin gwastraff bwydWyddech chi fod 30% o wastraff cyffredinol (gwastraff sachau du) yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cynnwys gwastraff bwyd y gellir ei ailgylchu?Mae gwastraff bwyd sy'n cael ei anfon i'w dirlenwi'n cael effaith fawr ar yr amgylchedd am ei fod yn pydru ac yn rhyddhau methan - nwy tŷ gwydr niweidiol sy'n 25 gwaith yn gryfach na charbon deuocsid.Mae ailgylchu bwyd yn hawdd; gall holl fwyd dros ben eich cinio Nadolig gael ei ailgylchu - yr esgyrn hefyd. Cofiwch gael gwared ar y pecynnu a pheidiwch ag arllwys unrhyw hylifau yn eich bin bwyd.2.Ni ellir ailgylchu'r rhan fwyaf o bapur lapio ar hyn o bryd Y rheswm am hyn yw bod y rhan fwyaf o bapur lapio'n cynnwys llifynnau, ffoil a phefr sy'n halogi'r holl lwyth mewn safle byrnu.I osgoi problemau halogi, mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynghori preswylwyr i waredu papur lapio yn eu gwastraff sachau du. 3.Gellir ailgylchu cardiau Nadolig Dylid ailgylchu'r rhain gyda'ch papur wrth ymyl y ffordd. 4.Gellir ailgylchu'r goeden NadoligWedi i chi orffen gyda'ch coeden Nadolig, tynnwch yr holl addurniadau, torrwch y goeden a'i hailgylchu yn eich bagiau gwastraff gardd clir, gan sicrhau bod y bagiau wedi'u clymu.Gellir rhoi bywyd newydd i goeden Nadolig fel sglodion pren neu gompost. 5.Gall labeli ailgylchu fod yn ddryslydGall labeli ailgylchu fod yn ddryslyd i lawer ohonom - er enghraifft, gall pecynnu gynnwys y geiriau 'wedi'i wneud o ddeunyddiau a ailgylchwyd', ond nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y gellir ei ailgylchu. Os nad ydych yn siŵr, gwiriwch y label ailgylchu ar y pecyn (yr OPRL).6.Ewch ati i wirio'ch diwrnodau ailgylchuGwiriwch eich diwrnodau casglu ar gyfer y Nadolig yma: www.npt.gov.uk/ailgylchuCofiwch y bydd holl Ganolfannau Ailgylchu a Gwastraff Cartref Castell-nedd Port Talbot ar gau Ddydd Nadolig, dydd Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.7.Ailgylchwch bopeth posib y Nadolig hwnRydym yn deall y gallech gronni mwy o wastraff nad oes modd ei ailgylchu nag arfer dros y Nadolig; os oes angen i chi roi sach ddu ychwanegol allan ar gyfer eich casgliad cyntaf ar ôl y Nadolig, byddwn yn ei chasglu. Gwnewch bob ymdrech i ailgylchu.Bydd y cyfyngiadau arferol yn ailgychwyn yr wythnos ganlynol.8. Dilynwch Recycle4NPT ar Facebook a TwitterAr gyfer y newyddion diweddaraf, ac awgrymiadau dilynwch @Recycle4NPT ar Twitter a hoffwch Recycle4NPT ar Facebook.