Datganiad I'r Wasg

Gwobr Glan Môr 2019 ar gyfer traeth Aberafan ym Mhort Talbot

16 Mai 2019

Mae traeth Aberafan ym Mhort Talbot wedi ennill y Wobr Glan Môr fawreddog yng Ngwobrau Arfordir Cymru 2019 Cadwch Gymru'n Daclus.

Traeth Aberafan

Er bod traethau'r Wobr Glan Môr yn wahanol, mae baner y wobr yn symbol o ansawdd, sy'n sicrhau y gwarantir bod ymwelwyr yn gallu disgwyl arfordir glân a deniadol a reolir yn dda.

Cyhoeddwyd wobr 2019 ar gyfer traeth Aberafan, sef un o ddwsinau o wobrau Glan Môr a ddyfarnwyd ar draws Cymru, gan Cadwch Gymru'n Daclus ddydd Mercher, 15 Mai.

Dros y blynyddoedd diwethaf, buddsoddwyd dros £22 miliwn mewn isadeiledd a chyfleusterau ar hyd glan y môr a'r promenâd gan dîm adfywio'r cyngor gyda chymorth gan arianwyr megis y Gronfa Loteri Fawr a'r Rhaglen Moroedd Glas.

Gosodwyd toiledau cyhoeddus newydd, yn ogystal â rheiliau, seddi, goleuadau ac arwyddion newydd, dwy ardal chwarae newydd i blant, parc sglefrfyrddio a gerddi suddedig wedi'u hailddylunio.

Meddai Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, y Cyng. Rob Jones, "Byddwn yn falch o chwifio baner y Wobr Glan Môr.”

Rhannwch hyn ar:

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT