Manylion Cyswllt Caffael

Os oes angen mwy o wybodaeth neu gyngor arnoch, dylai'r rhestr ganlynol eich helpu i nodi pwy y mae angen i chi gysylltu â hwy.

Uned Gaffael Gorfforaethol

Mae'r Uned Gaffael Gorfforaethol yn ymgymryd â gwaith corfforaethol, gan gynnwys tendro, cytundebau fframwaith a rheoli contractau yn ogystal â darparu cydlyniant a chyngor canolog ar draws y cyngor.

Cyfeiriad: Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Castell-nedd SA11 2GG

Email:

Uned Gaffael Gorfforaethol

 

Manylion Cyswllt Swyddogion Unigol

Teitl Enw (cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn

Prif Gyfreithiwr - Masnachol a Chaffael

Macro alias: nptSafeEmail
01639 763002
Rheolwr Caffael Corfforaethol Diane Spencer 01639 763929
Uwch-swyddog Caffael Paul Duffin 01639 763927
Uwch-swyddog Caffael Melanie Anderson 01639 763930
Cynorthwy-ydd Caffael Kate James 01639 763926
Cynorthwy-ydd Contractau
Macro alias: nptSafeEmail
 01639 763936 

 

E-Gaffael

Mae'r cyngor wrthi'n cynnal adolygiad o'i systemau caffael a sut mae'n delio â'i gyflenwyr. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: 

Manylion Cyswllt Swyddog Unigol

Teitl Enw (cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn
Rheolwr Newid Busnes Rhian Gadd 01639 686561
Swyddog Gwella Busnes E-Gaffael Donna Jacka 01639 763924

Uned Gomisiynu Gyffredinol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Yr uned gomisiynu gyffredinol sy'n ymgymryd â chomisiynu contractau'r gwasanaethau cymdeithasol, gyda chefnogaeth gan yr uned Gaffael Gorfforaethol.

Cyfeiriad:  Ysbyty Cimla, Castell-nedd SA11 3SU

Manylion Cyswllt Swyddogion Unigol

Teitl Enw (cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn
Swyddog Comisiynu Alexis Saunders 01639 684747
Swyddog Comisiynu Gill Mahoney 01639 684765
Swyddog Comisiynu Arlene Harvey 01639 684766
Swyddog Comisiynu Paula Greenhalgh 01639 684763
Swyddog Comisiynu Andrew Potts 01639 684750
Swyddog Comisiynu Julie Duggan 01639 684751
Swyddog Comisiynu Aileen Flynn 01639 684753

 

Rhestr Ddethol y Cyngor ar gyfer Contractwyr Gwaith

I gael mwy o wybodaeth am y rhestr ddethol a sut i gyflwyno cais i gael eich cynnwys, defnyddiwch y manylion isod.

Cyfeiriad: Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan SA11 2GG.

Manylion Cyswllt Swyddogion Unigol

Teitl Enw (cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn
Technegydd Karen Maund 01639 686907