Hepgor gwe-lywio

Manylion Cyswllt Caffael

Os oes angen mwy o wybodaeth neu gyngor arnoch, dylai'r rhestr ganlynol eich helpu i nodi pwy y mae angen i chi gysylltu â hwy.

Uned Gaffael Gorfforaethol

Mae'r Uned Gaffael Gorfforaethol yn ymgymryd â gwaith corfforaethol, gan gynnwys tendro, cytundebau fframwaith a rheoli contractau yn ogystal â darparu cydlyniant a chyngor canolog ar draws y cyngor.

Cyfeiriad: Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Castell-nedd SA11 2GG

Email:

Ebost: Uned Gaffael Gorfforaethol

 

Manylion Cyswllt Swyddogion Unigol

Teitl Enw (cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn
Rheolwr Caffael Corfforaethol Ebost: Diane Spencer 01639 763929
Uwch-swyddog Caffael Ebost: Paul Duffin 01639 763927
Uwch-swyddog Caffael Ebost: Melanie Anderson 01639 763930
Cynorthwy-ydd Caffael Ebost: Kate James 01639 763926
Cynorthwy-ydd Contractau   Ebost: Helen Billington  01639 763936 

 

E-Gaffael

Mae'r cyngor wrthi'n cynnal adolygiad o'i systemau caffael a sut mae'n delio â'i gyflenwyr. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: 

Manylion Cyswllt Swyddog Unigol

Teitl Enw (cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn
Rheolwr Newid Busnes Ebost: Rhian Gadd 01639 686561
Swyddog Gwella Busnes E-Gaffael Ebost: Donna Jacka 01639 763924

Uned Gomisiynu Gyffredinol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Yr uned gomisiynu gyffredinol sy'n ymgymryd â chomisiynu contractau'r gwasanaethau cymdeithasol, gyda chefnogaeth gan yr uned Gaffael Gorfforaethol.

Cyfeiriad:  Ysbyty Cimla, Castell-nedd SA11 3SU

Manylion Cyswllt Swyddogion Unigol

Teitl Enw (cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn
Swyddog Comisiynu Ebost: Alexis Saunders 01639 684747
Swyddog Comisiynu Ebost: Gill Mahoney 01639 684765
Swyddog Comisiynu Ebost: Arlene Harvey 01639 684766
Swyddog Comisiynu Ebost: Paula Greenhalgh 01639 684763
Swyddog Comisiynu Ebost: Andrew Potts 01639 684750
Swyddog Comisiynu Ebost: Julie Duggan 01639 684751
Swyddog Comisiynu Ebost: Aileen Flynn 01639 684753

 

Rhestr Ddethol y Cyngor ar gyfer Contractwyr Gwaith

I gael mwy o wybodaeth am y rhestr ddethol a sut i gyflwyno cais i gael eich cynnwys, defnyddiwch y manylion isod.

Cyfeiriad: Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan SA11 2GG.

Manylion Cyswllt Swyddogion Unigol

Teitl Enw (cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn
Technegydd Ebost: Karen Maund 01639 686907