Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Manylion Cyswllt Caffael

Os oes angen mwy o wybodaeth neu gyngor arnoch, dylai'r rhestr ganlynol eich helpu i nodi pwy y mae angen i chi gysylltu â hwy.

Uned Gaffael Gorfforaethol

Mae'r Uned Gaffael Gorfforaethol yn ymgymryd â gwaith corfforaethol, gan gynnwys tendro, cytundebau fframwaith a rheoli contractau yn ogystal â darparu cydlyniant a chyngor canolog ar draws y cyngor.

Cyfeiriad: Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Castell-nedd SA11 2GG

Email:

Uned Gaffael Gorfforaethol

 

Manylion Cyswllt Swyddogion Unigol

Teitl Enw (cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn

Prif Gyfreithiwr - Masnachol a Chaffael

Joanna Stevens 01639 763002
Rheolwr Caffael Corfforaethol Diane Spencer 01639 763929
Uwch-swyddog Caffael Paul Duffin 01639 763927
Uwch-swyddog Caffael Melanie Anderson 01639 763930
Uwch-swyddog Caffael

Wayne Thomas 01639 763928
Cynorthwy-ydd Contractau   Alison Long  01639 763936 

 E-Gaffael

Mae'r cyngor wrthi'n cynnal adolygiad o'i systemau caffael a sut mae'n delio â'i gyflenwyr. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: 

Manylion Cyswllt Swyddog Unigol

Teitl Enw (cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn
Rheolwr Gwella Busnes e-Gaffael Rhian Gadd 01639 686561
Swyddog Gwella Busnes e-Gaffael Donna Jacka 01639 763924
Swyddog Gwella Busnes e-Gaffael Kirsty David   01639 763923

Uned Gomisiynu Gyffredinol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Yr uned gomisiynu gyffredinol sy'n ymgymryd â chomisiynu contractau'r gwasanaethau cymdeithasol, gyda chefnogaeth gan yr uned Gaffael Gorfforaethol.

Cyfeiriad:  Ysbyty Cimla, Castell-nedd SA11 3SU

Manylion Cyswllt Swyddogion Unigol

Teitl Enw (cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn
 Prif Swyddog - Comisiynu, Strategaeth Tai/ Digartrefedd Chele Howard  
 Uwch Rheolwr Contractau Dros Dro Andrew Budden 01639 684744
 Swyddog Comisiynu Julie Duggan  01639 684751
Swyddog Comisiynu Gill Lawson 01639 684765
Swyddog Comisiynu Paula Greenhalgh 01639 684763
Swyddog Comisiynu Andrew Potts 01639 686522
Swyddog Comisiynu Hayley Short 01639 684760
Swyddog Comisiynu Gareth Evans 01639 685207

Rhestr Ddethol y Cyngor ar gyfer Contractwyr Gwaith

I gael mwy o wybodaeth am y rhestr ddethol a sut i gyflwyno cais i gael eich cynnwys, defnyddiwch y manylion isod.

Cyfeiriad: Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan SA11 2GG.

Manylion Cyswllt Swyddogion Unigol

Teitl Enw (cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn
Technegydd Karen Maund 01639 686341