Tocyn Bws Teithio Consesiynol

Mae'r cynllun yn caniatáu i ferched a dynion 60 oed a throsodd a phobl anabl o bob oed, sy'n byw ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, i deithio'n rhad ac am ddim ar wasanaethau bws lleol cofrestredig, yng Nghymru.  

A yw'n Ddilys?

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Tocyn Bws Teithio Consesiynol - A yw’n Ddilys?
1.13 MB
docx Tocyn Teithio Consesiynol Ffurflen Gais 2018
67 KB
pdf Canllawiau ar gyfer y Cynllun Teithio Rhatach ar Fysiau: Dull cyffredin ar gyfer cymhwysedd 2019
445 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Mae 3 math o docynnau bws: -

 1. Tocyn Bws Pobl Hŷn
 2. Tocyn Bws i Bobl Anabl
 3. Tocyn Bws Person Anabl a Chyfaill 

Sut ydw i'n gwneud cais?

 • Ewch i un o'n Canolfannau Cwsmeriaid, yn bersonol yng Nghanolfannau Dinesig Castell-nedd neu Bort Talbot.

Gwybodaeth sydd ei angen ar gyfer pob ymgeisydd cymwys: -

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Prawf o Gyfeiriad - pob ymgeisydd (un o'r canlynol)
  • Bil Treth y Cyngor
  • Bil Oddiwrth Cwmni Cyfleustodau
  • Datganiad Banc
 • Prawf o Hunaniaeth - pob ymgeisydd / Oedran - 60 oed a throsodd yn unig (un o'r canlynol):
  • Pasbort
  • Trwydded Gyrru
  • Tysysgrif Geni
  • Llythur Pensiwn Ymddeoliad y Wladwriaeth
 • Un llun pasbort diweddar
  • Gellir cymryd lluniau yn y Ganolfan Cwsmeriaid am ffi o £5.00

Sut ydw I yn amnewid cerdyn bws sydd ar goll, wedi'i ddwyn neu ei ddifrodi?

I amnewid cerdyn bws sydd ar goll, wedi'i ddwyn neu ei ddifrodi, naill ai:

 • Ffôn Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar 01639 686868
 • Ewch i un o'r Siopau Un Alwad
 • Codir dâl o £5.00 i amnewid cerdyn bws