Adnewyddu eich cerdyn bws

Mae'r ffordd rydych chi'n gwneud cais am eich tocyn bws yn newid.

Mae’r tocynnau bws yn nawr cael eu uniongyrchol o Tranidiaeth Cymru.

Mae pasys bws ledled Cymru yn cael eu disodli â Cherdyn Teithio Rhatach ar ei newydd wedd o dan frand Trafnidiaeth Cymru. Mae’r cardiau ar eu newydd wedd yn cynnig yr un manteision a hawliau teithio am ddim a’r cardiau presennol.

Er mwyn sicrhau y gallwch barhau i fwynhau manteision teithio am ddim, dylech wneud cais am eich cerdyn newydd mewn da bryd. Bydd yr hen gardiau yn cael eu derbyn tan 31 Rhagfyr 2019.

I gael mwy o wybodaeth ac gwneud cais am eich cerdyn bws newydd yn syml, ewch i www.tfw.gov.wales/cy/cerdynteithio 

Dim os byddwch yn gofyn am ffurflenni cais papur y byddant ar gael. Ffoniwch 0300 303 4240