Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Y Maer Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn ethol maer newydd ar gyfer pob blwyddyn ddinesig.

Rôl y Maer yw bod yn llysgennad i’r ardal, gan gefnogi grwpiau cymunedol, gwirfoddol ac elusennol lleol trwy gydol y flwyddyn.

Y Maer ar gyfer 2018/19 yw’r Cynghorydd John Warman a’r Faeres yw Mrs. Lesley Warman

Dirprwy Faer Castell-nedd Port Talbot yw'r Cynghorydd Del Morgan.

Thema’r Maer am gyfnod ei swydd yw cymuned a diwylliant. Mae’r Maer am gynyddu ymwybyddiaeth o’r holl waith da sy’n cael ei wneud ar draws y fwrdeistref sirol, er mwyn hyrwyddo gwerthfawrogiad o’r diwylliannau a’r bobl dalentog amrywiol yn ein cymunedau a’u hannog.

Elusennau’r Maer

Yn y gorffennol, bu'r Cynghorydd Warman yn gweithio fel Peiriannydd Sicrhau Ansawdd yn ffatri Revlon/Cosi ym Maesteg ac fel cynorthwy-ydd AD ar gyfer dau gartref gofal mawr ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Digwyddiadau

Yn ogystal â chyflawni cannoedd o ddyletswyddau dinesig yn ystod y flwyddyn, cadeirio cyfarfodydd y cyngor llawn a mynychu digwyddiadau blynyddol, mae’r Maer hefyd yn ymwneud â rhaglen o ddigwyddiadau sy’n ceisio cynyddu ymwybyddiaeth o’r holl waith da sy’n cael ei wneud ar draws y fwrdeistref sirol a/neu godi arian am elusennau’r Maer.

Gallwch ddarllen mwy am raglen o ddigwyddiadau yma

Facebook

Am yr wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau ac elusennau’r Maer, gallwch ddilyn y Maer ar Facebook