Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Elusennau’r Maer

Mae'r Cynghorydd Wood wedi dewis cefnogi dwy elusen yn ystod ei flwyddyn ddinesig - National Autistic Society a Neath Port Talbot Stroke Group..

Gyfrannu at Elusennau’r Maer

Dros y chwe blynedd diwethaf, mae meiri Castell-nedd Port Talbot wedi codi mwy nag £80,000 rhyngddynt, gyda symiau amrywiol yn cael eu rhannu ymysg yr elusennau enwebedig canlynol:

  • Banc Bwyd Castell-nedd
  • Banc Bwyd Port Talbot
  • CATCH
  • Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth
  • Eglwys Llansawel, Llansawel
  • Everybody’s Gateway
  • Gofal Canser Marie Curie
  • Pantry
  • SNAC