Hepgor gwe-lywio

Masnachu ar y Stryd

Masnachu ar y Stryd

Mae darpariaethau Masnachu ar y Stryd wedi cael eu mabwysiadu drwy fwrdeistref Castell-nedd Port Talbot. Mae hyn yn golygu bod angen caniatâd gan yr awdurdod ar unrhyw un sy'n bwriadu masnachu ar y stryd. Diffinnir Masnachu ar y Stryd fel gwerthu, dangos neu gynnig unrhyw nwyddau (gan gynnwys rhywbeth sy'n fyw) ar stryd, sy'n cynnwys unrhyw ffordd, troedffordd, traeth neu ardal arall y mae gan y cyhoedd fynediad iddi heb orfod talu a thir/ffordd sydd gyfagos i Orsaf Betrol.

Gan ddibynnu ar y dull masnachu sydd orau gennych, mae'r cyngor yn cynnig caniatâd symudol a sefydlog; bydd masnachwr symudol yn symud o stryd i stryd ac yn aros yn sefydlog am y cyfnod y mae'n gwerthu'n unig, ac mae masnachwyr sefydlog yn masnachu o un lleoliad penodol.

Mae'r cyngor wedi mabwysiadu amodau ar gyfer Masnachu ar y Stryd, ac mae'n rhaid i ymgeiswyr gydymffurfio â hwy. Mae ymgeiswyr yn cael eu hargymell i ddarllen yr amodau cyn cyflwyno cais.

Gwneud cais ar-lein