Hepgor gwe-lywio

Ardal Rheoli Cŵn

Mae is-ddeddf yn weithredol ar hyn o bryd, yn cynnwys traeth Aberafan a'r promenâd, o 1 Mai - 30 Medi. Mae'n gwahardd cŵn ar y traeth, ac mae'n rhaid i gŵn fod ar dennyn ar bob adeg ar y promenâd. Gellir erlyn perchnogion cŵn am fethu â chydymffurfio â'r is-ddeddf. Y bwriad yw disodli'r is-ddeddf bresennol â Gorchmynion Rheoli Cŵn.

Byddai gosodiadau'r gorchmynion rheoli cŵn yn caniatáu i'r awdurdod lleol i orfodi sawl trosedd sy'n ymwneud â chŵn, ond ar yr achlysur hwn bydd y gorchmynion yn disodli'r troseddau cyfredol a orfodir gan yr is-ddeddf yn unig.

Bydd cyflwyno gorchmynion rheoli cŵn yn caniatáu i swyddogion awdurdodedig i roi rhybudd cosb benodol am droseddau, ac felly'n rhoi cyfle i'r troseddwyr ryddhau eu hatebolrwydd drwy dalu'r ddirwy. Fodd bynnag, os na thelir y ddirwy o fewn y cyfnod a nodwyd, bydd y mater yn cael ei drosglwyddo i'r adran gyfreithiol, gyda'r bwriad o erlyn yr unigolion o dan sylw.

Gallwch weld yr hysbysiadau o fwriad drwy'r dolenni isod:

 

Lawrlwytho
File type Document File size
pdf Dog Exclusion Zone 877 KB
pdf Dogs on Leads Area 875 KB