Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus

Gwahardd cŵn o draeth Aberafan (Mai 1af - Medi 30ain)

Ar hyn o bryd mae gorchymyn mewn grym sy'n cwmpasu Traeth Aberafan a’r promenâd o 1 Mai - 30 Medi. Mae hyn yn gwahardd cŵn rhag mynd i mewn i rhan dynodedig o'r traeth ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i gŵn fod ar dennyn bob amser ar y promenâd; gellir erlyn perchnogion cŵn am fethu â chydymffurfio â'r gorchymyn.

Er y byddai darpariaethau'r gorchymyn gwarchod mannau cyhoeddus dynodedig yn galluogi awdurdod lleol i orfodi nifer o droseddau'n ymwneud â chŵn,  bydd y Gorchmynion ond yn cymryd lle'r tramgwyddau a orfodwyd yn flaenorol gan y swyddog rheoli cŵn.

Bydd y Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus yn caniatáu i swyddogion awdurdodedig ddelio â throseddau trwy hysbysiad cosb benodedig ac felly'n caniatáu i'r troseddwyr rhyddhau eu hatebolrwydd i gael euogfarn trwy dalu'r ddirwy.  Fodd bynnag, pe na bai'r ddirwy yn cael ei dalu o fewn y cyfnod penodedig, yna bydd y mater yn cael ei throsglwyddo i'r adran gyfreithiol gyda'r bwriad o erlyn yr unigolion dan sylw.

Lawrlwytho

 • Dog Exclusion Zone (PDF 703 KB)

  m.Id: 10448
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Dog Exclusion Zone
  mSize: 703 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9137/dogexclusionzone_new.pdf

 • Dogs on Leads Area (PDF 701 KB)

  m.Id: 10449
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Dogs on Leads Area
  mSize: 701 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9138/dogsonleads_new.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete