Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dechrau’n Deg

Rhaglen Blynyddoedd Cynnar a ariennir gan y Llywodraeth i deuluoedd â phlant dan 4 oed yw Dechrau'n Deg, ac mae'n cynnwys mannau cylchoedd chwarae AM DDIM i blant 2-3

Mae Dechrau'n Deg ar gael i'r holl blant cymwys a'u teuluoedd mewn rhai ardaloedd côd post yn yr ardaloedd canlynol:

Aberafan  Llansawel
Abergwynfi Melin
Blaengwynfi Pontardawe
Brynhyfryd Rhydyfro
Croeserw Sandfields
Cwmafan Sgiwen
Fairyland Taibach
Glyncorrwg Y Cymer
Glyn-nedd Ystalyfera
Gwauncaegurwen  


Yn yr adran hon gallwch gael gwybod am:

  • Ardaloedd Dechrau'n Deg 
    Mae'r dudalen hon yn rhoi manylion yr ardaloedd a'r codau post sy'n gymwys ar gyfer Dechrau'n Deg. Bydd ffurflen gofrestru Dechrau'n Deg ar gael yma hefyd!
  • Gwybodaeth am Dechrau'n Deg 
    Am wybod mwy am yr hyn mae Dechrau'n Deg yn ei wneud a’r hyn y maent yn ei drefnu? Wel, dyma chi...manylion am Dechrau'n Deg i'w cael yma.


I gysylltu â Dechrau'n Deg, gallwch ffonio 01639 873026 neu e-bostio flyingstart@npt.gov.uk.