Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gofal Plant

Cynnig Gofal Plant CNPT

Darganfyddwch a allwch chi gael hyd at 30 awr yr wythnos o ofal plant ac addysg gynnar a ariennir gan y llywodraeth

Mathau a Manteision Gofal Plant

Mathau a Manteision Gofal Plant sydd ar gael

Cefnogaeth Ariannol

Cefnogaeth ariannol ar gyfer gofal plant.

Darparu Gofal Plant

Gwybodaeth ar gyfer darparu gofal plant

Dewch o hyd i Ofal Plant a Grwpiau cofrestredig

Chwilio am grwpiau lleol ac opsiynau gofal plant

Y Grant Darparwyr Gofal Plant i CNPT

Darganfod a ydych chi’n gymwys i wneud cais am y grant hwn