Adroddiad Blynyddol

Castell-nedd Port Talbot Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2014-2015

Dyma’r adroddiad blynyddol y gofynnir i Gyfarwyddwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol eu cynhyrchu ar berfformiad a chynlluniau i wella’r amrywiaeth cyfan o swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol.

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried y cynnydd wrth gyflawni’r blaenoriaethau a nodwyd yn adroddiad blynyddol 2013-14 ar gyfer 2014-15, ein perfformiad ar gyfer y flwyddyn honno, ac yn nodi’r meysydd allweddol ar gyfer eu datblygu a’u gwella yn 2015-16.

I gael rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Adroddiadau Blynyddol y Cynghorau, ewch i wefan yr Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol

Rydym yn croesawu sylwadau ac adborth am yr adroddiad hwn. I roi eich barn anfonwch e-bost at:

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol
Llwytho Adroddiadau Blynyddol
File type Document File size
pdf Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol CBSCNPT 2017 / 18 1.33 MB
pdf Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol CBSCNPT 2016 / 17 836 KB
pdf Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol CBSCNPT 2014-15 755 KB
pdf Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol CBSCNPT 2012-13 1.61 MB
pdf Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol CBSCNPT 2011/12 1.73 MB
pdf Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol CBSCNPT 2010/11 1.39 MB
pdf Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol CBSCNPT 2009-10 332 KB
jpg Iechyd yr Amgylchedd 4 KB