Rhoi gwybod i Gi Goll

Unrhyw gŵn sydd ar goll neu crwydr rydym yn casglu yn cael eu cymryd i gartref cŵn.

Cysylltwch â (01639) 686868 os ydych am roi gwybod am gi o hyd.

Found Dog