Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - Rhaeadr Aberdulais

Mae'r dreftadaeth ddiwydiannol yr ardal hon yn mynd yn ôl i 1584 pan cafodd copor ei gynhyrchu’n gyntaf, dilynwyd gan mwyndoddi haearn a melino yd, gyda gwaith phlât tun yn cael ei adeiladu tua 1830.  Yn ogystal â bweru'r diwydiannau am dros 400 o flynyddoedd, y rhaeadr ysblennydd hwn ysbrydolwyd yr arlunydd J M W Turner yn 1795. Heddiw, mae'r safle yn gartref i olwyn ddŵr sy'n cynhyrchu trydan, y fwyaf yn Ewrop.

Mae Rhaeadr Aberdulais yn eiddo a gofal o dan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae'n cynnwys y canlynol:

  • llwybrau unigryw i bysgod
  • arddangosfa rhyngweithioli ymwelwyr
  • cyfleusterau addysgol
  • siop anrhegionyr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • cyfleusterau ar gyferymwelwyr anabl
  • teithiau tywysam ddim yn ystodmisoedd yr haf

Lleoliad: Ar y A4109, 2 filltir i'r gogledd-ddwyrain o Gastell-nedd yn Aberdulais.

Bws: 158 (First Cymru) o Abertawe / Castell-nedd. Hefyd ar gael trwy daith gerdded bleserus neu daith feicio o Gastell-nedd (ymuno â llwybr troed yn B & Q) ar hyd Camlas Castell-nedd i Aberdulais (tua 2 filltir).

Mynediad i ymwelwyr llai abl. Ddarperir lifft arbennig; mynediad trwy'r ty tyrbin a lifft siswrn newydd yn darparu golygfeydd uwchben y rhaeadr.