Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Pobl Ifanc ac Oedolion Ifanc

Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig canolfan rhagorol I bobl yn eu harddegau ac oedolion ifanc I astudio gan fanteisio ar ein mynediad am ddim i'r rhyngrwyd a'n cyfleusterau. Mae gan ein holl lyfrgelloedd adrannau ar gyfer llyfrau ffuglen I bobl yn eu harddegau ac oedolion ifanc. Yn ogystal, mae ein hystod eang o e-adnoddau yn galluogi mynediad am ddim I ddeunyddiau ar gyfer astudio a hamdden.

Comics a Chylchgronau am ddim

Benthyg eich hoff gylchgronau o'ch gwasanaeth llyfrgell lleol. Mae gan y gwasanaeth E-zines gannoedd o deitlau cylchgronau gorau, ar gael i chi eu lawrlwytho i'ch cyfrifiadur neu'r mwyafrif o ddyfeisiau symudol.

I ddefnyddio'r gwasanaethau hyn mae'n rhaid eich bod wedi'ch lleoli yn y DU a bod yn aelod cofrestredig mewn Llyfrgell Gymreig sy'n cymryd rhan.

How to use Libby app

Astudio

Mynediad am ddim i gyfnodolion academaidd ar-lein yn eich cangen leol. Gwybodaeth fanwl ar bynciau gan gynnwys: celf, busnes, peirianneg, hanes, ieithoedd, gwleidyddiaeth, athroniaeth, mathemateg a'r gwyddorau.

Access to Research logo

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eango adnoddau ar-lein rhad ac am ddim. I gael mynediad I rain o bell, defnyddiwch eich tocyn darllenydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ymunwch Llyrfgell Genedlaethol Cymru.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

Prawf theori gyrru

Mae theory test pro yn efelychiad realistig iawn o brawf theori gyrru'r Deyrnas Unedig. Mae'n cynnwys banc o gwestiynau swyddogol i ymarfer ar gyfer y prawf, clipiau fideo i'ch helpu i adnabod peryglon a fersiwn ar-lein o Reolau'r Ffordd Fawr. Defnyddir yr holl ddeunydd dan drwydded yr Asiantaeth Safonau Gyrru, sef y bobl sy'n gosod y prawf.

Theory Test Pro