Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

CNPT Pobl Ifanc

Cyfle i roi dy farn! Ymuna â Yovo - y Cyngor Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed sydd â phrofiad o ofal

Rydyn ni'n cefnogi pobl ifanc 14-25 oed sy'n derbyn gofal ac yn gadael gofal

Wyt ti'n blentyn neu'n berson ifanc sydd angen help i ofalu am rywun?

Hidlo digwyddiadau yn ôl math a lleoliad

Dysgu am hawliau plant a phobl ifanc

Yr holl wybodaeth rwyt ti angen i fod yn ddiogel, iach a hapus

Kooth offers one-to-one, anonymous counselling sessions with fully trained and qualified counsellors and emotional wellbeing practitioners.

Gwneud Cwyn