Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Beth mae Gorchmynion Rheoleiddio Traffig?

Mae Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (GRhT) yw cytundeb gyfreithiol taw i caniatau ni neu'r heddlu'n enfogi rheoleiddiadau yn cynnwys:

 • Llinellau melyn dwbl
 • Terfyn cyflymder
 • Parcio ar y stryd
 • Strydoedd un ffordd
 • Arafu Traffig
 • Meysydd Parcio

Sut mae Gorchmynion Rheoleiddio Traffig yn cael eu gwneud?

Ar ôl i’r cynnig gael ei gyflwyno, mae’n rhaid cynnal ymgynghoriad.

Bydd angen ceisio barn y chynghorwyr lleol a chynghorau plwyf, y gwasanaethau argyfwng a weithiau sefydliadau eraill megis  gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus lleol.

Ymgynghorir â thrigolion lleol, masnachwyr a grwpiau cymunedol y mae'n debygol y bydd y gorchymyn yn effeithio arnynt pan fo'n briodol.

Gall y cynnig gael ei ddiwygio ar ôl yr ymgynghoriad.​

Mae’r GRhT yn cael ei hysbysebu yn y wasg leol ac yn y ffyrdd yr effeithir arnynt.

Mae gwrthwynebiadau'n cysidro drwy y trefn Cyngor addas, cyn penderfynir sut y bydd y mater yn cael ei ddatblygu.

 

Bydd y GRhT yn cael eu gwneud yn ffurfiol a actifadu.

Gall y weithdrefn hon gymryd misoedd i’w cwblhau, arbennig os oherwydd yr gwrthwynebiadau, yr GRhT yn cael ei newid ac ail-hysbyseb.

Mae GRhT yn gallu parhau am gyfnod amhenodol. Os mae'r Cyngor yn angen i addasu neu diddymu GRhT, rhaid y Cyngor yn canlyn y trefn wedi defnyddio i cael eu gwneud.

Gwrthwynebiadau i Orchmynion Rheoleiddio Traffig Arfaethedig

Os rhywun eisiau i cwestiynu y dilysrwydd o'r Rheoleiddio, neu ei grymoedd ar sail taw nid ydynt yn y grymoedd perthnasol o'r Deddf, neu unrhyuw rhan o'r Deddf wedi gydymffurfio â heb fod, gall y person hwnnw, o fewn chwe wythnos o'r dyddiad gwneir yr Rheoleiddio, gwneud cais i'r Uchel Llys.

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (Yn Saesneg)

(Revocation of Limited Waiting) Order 2022

Statement of Reason

The Order is necessary to prevent indiscriminate parking in the interest of road safety.

NOTICE is given that the Council intends to make an Order under Sections 1 and 2 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the draft Order, plan and statement of reasons can be inspected on the Council’s Internet Website

Any objections should be submitted in writing, setting out the reasons thereof, to reach the Head of Engineering and Transport, The Quays, Baglan Energy Park SA11 2GG by 12th August 2022.

If you have any further enquiries regarding this notice please send your email to: environment@npt.gov.uk

Schedule

Revocation of waiting limited to 1 hour, return prohibited within 2 hours, Monday to Saturday, 8am to 6pm, Permit Holders Exempt

 • 1.1 Pen Y Dre (South Side)
  Between points approximately 36 metres and 54 metres east of its
  junction with Rosser Street

DATED 22nd JULY 2022
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

 

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Sections 1 and 2 and Part IV of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as “the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby make the following Order:-

 1. This Order shall come into operation on the  day of  2022 and may be cited as the “Neath Port Talbot County Borough Council (Pen Y Dre, Neath)
  (Revocation of Limited Waiting) Order 2022”.
  1. Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered Article or Schedule is a reference to the Article or Schedule bearing that number in this Order.
  2. The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of an Act of Parliament.
 2. Any existing Orders are hereby revoked only in so far as they relate to the sides and lengths of roads set out in Schedule of this Order.

Downloads

 • D58-2924 - Pen Y Dre, Neath (JPG 1.92 MB)

  m.Id: 33687
  m.ContentType.Alias: nptImage
  mTitle: D58-2924 - Pen Y Dre, Neath
  mSize: 1.92 MB
  mType: jpg
  m.Url: /media/17871/d58-2924-pen-y-dre-neath.jpg

(Revocation of Limited Waiting) (Prohibition of Waiting, Loading or Unloading at any time) and (Prohibition of Entry) Order 2022

Statement of Reason

The Order is necessary to prevent indiscriminate parking and regulate traffic manoeuvres in the interest of road safety.

NOTICE is given that the Council intends to make an Order under Sections 1, 2 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as “the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984, the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the draft Order, plan and statement of reasons can be inspected on the Council’s Internet Website

Any objections should be submitted in writing, setting out the reasons thereof, to reach the Head of Engineering and Transport, The Quays, Baglan Energy Park SA11 2GG by 12th August 2022.

If you have any further enquiries regarding this notice please send your email to: environment@npt.gov.uk

Schedules

Schedule 1 - Revocation of One Way Traffic Regulation Order

 • 1.1 Meadow Road, Neath
  From a point approximately 184 metres north east of its junction with the eastern kerbline of Gardners Lane (where Meadow Road meets with Meadow Road) to a point approximately 45 metres east thereof.
  The above mentioned section of Meadow Road will now revert back to two-way traffic

Schedule 2 - Revocation of No Entry Traffic Regulation Order

 • 2.1 Meadow Road, Neath
  At a point approximately 184 metres north east of its junction with the eastern kerbline of Gardners Lane (where Meadow Road meets with Meadow Road).

Schedule 3 - Prohibition of Waiting, Loading and Unloading at any time

 • 3.1 Meadow Road, Neath (North West Side)
  From a point approximately 168 metres north east of its junction with the eastern kerbline of Gardners Lane to a point approximately 194 metres north east of its junction with the eastern kerbline of Gardners Lane, a distance of approximately 26 metres in a north easterly direction.
 • 3.2 Meadow Road, Neath (North East Side)
  From a point approximately 168 metres north east of its junction with the eastern kerbline of Gardners Lane to a point approximately 194 metres north east of its junction with the eastern kerbline of Gardners Lane, a distance of approximately 26 metres in a north easterly direction
 • 3.3 Meadow Road, Neath (North Side)
  From a point approximately 184 metres north east of its junction with the eastern kerbline of Gardners Lane (where Meadow Road meets with Meadow Road) to a point approximately 47 metres east thereof.
 • 3.4 Meadow Road, Neath (South Side)
  From a point approximately 184 metres north east of its junction with the eastern kerbline of Gardners Lane (where Meadow Road meets with Meadow Road) to a point approximately 49 metres east thereof.

Schedule 4 - Prohibition of Entry

 • 4.1 Meadow Road, Neath
  At a point approximately 45 metres east, of a point, approximately 184 metres north east of its junction with the north eastern kerbline of Gardners Lane  (where Meadow Road meets with Meadow Road).

DATED 22nd JULY 2022
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

 

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Sections 1,2 and Part IV of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as “the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby make the following Order:-

 1. This Order shall come into operation on the  day of  2022 and may be cited as the “Neath Port Talbot County Borough Council (Meadow Road, Neath) (Revocation) (Prohibition of Waiting, Loading and Unloading At Any Time) and (Prohibition of Entry) Order 2022”.
  1. In this Order –
   • “Public Service Vehicle” shall have the same meaning as in Section 1 of the Public Passenger Vehicles Act 1981 and “local service” shall have the same meaning as in Section 1 of the Transport Act 1985;
   • “Universal Providers” means those operators of postal services who are licensed to provide all or part of a Universal Postal Service under the provisions contained in the Postal Services Act 2000. 
  2. Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered Article or Schedule is a reference to the Article or Schedule bearing that number in this Order.
  3. The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the  Interpretation of an Act of Parliament.
 2. Any existing One Way Orders are hereby revoked only in so far as they relate to the sides and lengths of roads set out in Schedule 1 of this Order.
 3. Any existing No Entry Orders are hereby revoked only in so far as they relate to the sides and lengths of roads set out in Schedule 2 of this Order.
 4. Save as provided in Articles 7 and 8 of this Order, no person except on the direction of a Police Constable in uniform or a Parking Attendant shall cause
  or permit any vehicle to wait, load or unload at any time on the lengths of sides of roads set out in the Schedule 3 of this Order.
 5. No person shall cause or permit any vehicle to enter the road specified in Schedule 4 of this Order at the point set out in that Schedule.
 6. Nothing in Article 5 of this Order shall render it unlawful to cause or permit  any vehicle to wait on the length and side of roads specified therein for so long as may be necessary to enable: -
  1. A person to board or alight from a vehicle;
  2. The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in connection with any of the following operations, namely: -
   • Building, industrial or demolition operations;
   • The removal of any obstruction to traffic;
   • The laying, erection, alteration or repair in or on land adjacent to the said lengths of sides of road of any sewer or any main pipe or apparatus for the supply of gas, water or electricity or any telecommunications apparatus defined in the Telecommunications Act 1984;
  3. The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in the service of a Local Authority or a Water Authority in pursuance of statutory powers or duties;
  4. The vehicle to be used by a Universal Service Provider for the purpose
   of delivering or collecting postal packets;
  5. Public Service Vehicles operating a local service when waiting at an authorised bus stop to set down or pick up passengers, or to school buses;
  6. The vehicle to take in petrol, oil, water or air from any garage situated on or adjacent to the said length of road.
 7. The prohibitions imposed by Article 5 shall not apply to Police, Fire, Ambulance or other Emergency Service vehicles or to Local Authority vehicles when in pursuance of statutory duties or powers.

Downloads

 • D58-2925 - Meadow Road, Neath - Layout Plan (JPG 795 KB)

  m.Id: 33685
  m.ContentType.Alias: nptImage
  mTitle: D58-2925 - Meadow Road, Neath - Layout Plan
  mSize: 795 KB
  mType: jpg
  m.Url: /media/17869/d58-2925-meadow-street-neath-layout-plan.jpg

 • D58-2925 - Meadow Road, Neath - Site Location Plan (JPG 1.08 MB)

  m.Id: 33686
  m.ContentType.Alias: nptImage
  mTitle: D58-2925 - Meadow Road, Neath - Site Location Plan
  mSize: 1.08 MB
  mType: jpg
  m.Url: /media/17870/d58-2925-meadow-street-neath-site-location-plan.jpg

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Disabled Residents Parking Places Order 2022

Statement of Reason

The Order is necessary to alleviate parking problems that the disabled residents experience outside their property.

NOTICE is given that the Council intends to make an Order under Section 45 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as “the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984, the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the draft Order, plan and statement of reasons can be inspected on the Council’s Internet Website

Any objections should be submitted in writing, setting out the reasons thereof, to reach the Head of Engineering and Transport, The Quays, Baglan Energy Park SA11 2GG by 22nd August 2022.

If you have any further enquiries regarding this notice please send your email to: environment@npt.gov.uk

Schedule

Disabled Residents Permit Holders Only 

 • 7 Penywern Road, Bryncoch, Neath – North East Side
  From a point approximately 81 metres north west of its junction with Cadoxton Road, Neath for a distance of approximately 6 metres in a north westerly direction.

DATED 1st AUGUST 2022
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

 

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Section 45 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as “the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby make the following Order:-

 1. This Order shall come into operation on the  day of  2022 and may be cited as the “Neath Port Talbot County Borough Council (Penywern Road, Bryncoch, Neath) (Disabled Residents Parking Places) Order 2022”.
 2. In this Order –
   • Disabled Residents Parking Place” (hereinafter referred to as a “Parking Place”) means an area of highway designated as a Parking Place by this Order for the use of a vehicle displaying on or beneath the front windscreen of the vehicle a valid Disabled Residents Parking Place Permit issued in respect of that particular parking place.
   • “Disabled Residents Parking Place Permit” (hereinafter referred to as a “Permit”) means a permit issued by the Council for a period of up to 12 months to a person who has satisfied the Council as being entitled to the issue of a permit in accordance with the Council’s policy for the issue of such permits as may be determined from time to time.
   • Each length of highway referred to in the Schedule to this Order and bounded on one side by the edge of the carriageway and on the other side by a broken white line on the carriageway is designated as a Parking Place for the purpose of this Order
   • “Universal Providers” means those operators of postal services who are licensed to provide all or part of a Universal Postal Service under the provisions contained in the Postal Services Act 2000. 
  1. Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered Article or Schedule is a reference to the Article or Schedule bearing that number in this Order.
  2. The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the  Interpretation of an Act of Parliament.
 3. Disabled Residents Parking Places
  1. Except as provided by Articles 5, 6 and 3(2) of this Order or upon the direction of a Police Constable in uniform or a Parking Attendant no person shall cause or permit any vehicle to park in the Parking Places designated by the Schedule to this Order.
  2. The provisions of Article 3(1) to this Order shall not apply to the holder of a Permit when parking a vehicle in a Parking Place as described in the Schedule to this Order and the vehicle is displaying a valid Permit on or beneath the front windscreen of that vehicle in such a position that the front of the Permit and the written details thereon are clearly visible from outside the vehicle.
 4. Regulation of Parking Place
  1.  
   1. The holder of a Permit shall not park in any Parking Place other than in the Parking Place specified on the Permit;
   2. Where a Police Constable in uniform or a Parking Attendant is of the opinion that the provisions contained in Article 3(1) of this Order have been contravened he may remove or cause to be removed the vehicle from the Parking Place and where it is so removed shall provide for the safe custody of the vehicle;
   3. A Police Constable in uniform or a Parking Attendant may move or cause to be moved in the case of emergency to any place he thinks fit any vehicle left in the Parking Place;
   4. The Permit shall be valid only for the Parking Place in respect of which it is issued;
   5. Every vehicle in the Parking Place shall stop so that every part of the vehicle is within the limits of the Parking Place.
  2. A Police Constable in uniform or a Parking Attendant or a person duly authorised by the Council may suspend the use of the Parking Place or any part thereof whenever he considers such suspension is reasonably necessary: -
   1. for the purposes of facilitating the movement of traffic or promoting its safety
   2. for the purposes or any building operation, the maintenance, improvement or reconstruction of the highway, or the cleansing of gullies in or adjacent to the Parking Place, the laying, erection, alteration or repair in or adjacent to the Parking Place of any sewer or of any main pipe or apparatus for the supply of gas, water or electricity or of any telegraphic line or the placing, maintenance or removal of any traffic sign;
   3. for the convenience of occupiers of premises adjacent to the Parking Place on any occasion of the delivery or removal of furniture to or from any office or dwelling house adjacent to the Parking Place;
   4. on any occasion on which it is likely by reason of some special attraction that any streets will be thronged or obstructed;
   5. for the convenience of occupiers of premises adjacent to the Parking Place at times of weddings or funerals

Any person or Police Constable in uniform or Parking Attendant suspending the use of the Parking Place or any part thereof, in accordance with the provisions of this Article shall thereupon place or cause to be placed in that Parking Place or as the case may be that part thereof the use of which is suspended, a traffic sign of any size, colour and type prescribed or authorised under Section 64 of the Act of 1984 indicating that the waiting by vehicles is prohibited.

C. No person shall cause or permit any vehicle to wait in any part of the Parking Place during such period as there is in or adjacent to that part of the Parking Place a traffic sign placed in pursuance of Paragraph 4B of this Article. Provided that nothing in this Article shall apply:-

  • in respect of any vehicle being used for fire brigade, ambulance or police purposes or any vehicle which is waiting for any other reason specified in this Order;
  • To anything done with the permission of a Police Constable in uniform, Parking Attendant or the person suspending the use of the Parking Place or part thereof in pursuance of this Order.

D. Nothing in Article 3(1) shall apply to: -

  • legally qualified medical practitioners as defined in Section 52 of the Medical Act 1956, community nurses or registered veterinary surgeons while visiting premises adjacent to the Parking Place provided that the vehicle is displaying an appropriate worded notice to the effect that it is being used “on call”;
  • a maximum of two vehicles being used in connection with a wedding;
  • vehicles being used for building and maintenance purposes in properties adjacent to the Parking Place;
  • to enable any hearse or any vehicle owned by a funeral director or owner of funeral vehicles to be used as part of a funeral cortege or otherwise in connection with a funeral;

PERMITS 

 • The Council may at any time require an applicant for a Permit or the holder of a Permit to produce to an Officer of the Council such evidence in respect of an application for a Permit made to them as they may reasonably require to verify any particulars or information given to them in respect of any Permit issued by them as they may reasonably require to verify that the Permit is valid;
 • No person shall be entitled to hold a Permit for more than one vehicle at any one time;
 • A permit holder may surrender a Permit to the Council at any time and shall surrender it to the Council on the occurrence of any of the following events: -
  • the permit holder ceasing to be a resident in the street for which the Permit was issued;
  • the issue by the Council of a duplicate Permit;
  • the expiry of the Permit pursuant to paragraph E(iv) of this article;
  • the withdrawal of the Permit by the Council
 • A Permit shall cease to be valid at the expiration of the date stated thereon or on the occurrence of any of the events set out in paragraph E (iii) of this Article whichever is the earlier.
 • The Council may by notice in writing served on a permit holder by sending the same by recorded delivery service to the permit holder at the address shown by that person on the application for the Permit or at any other address believed to be that person’s abode withdraw a Permit if it appears to the Council that any of the events set out in paragraph E (iii) of this Article has occurred and the Permit Holder shall surrender the Permit to the Council within forty eight hours of the receipt of the aforementioned notice.
 • Permit shall be in writing and shall include the following particulars:
  • the expiry date of the Permit pursuant to paragraph E(iv) of this Article.
  • an indication that the Permit was issued by the Council;
  • the address at which the applicant resides.

5. Nothing in Article 3(1) of this Order shall render it unlawful to cause or permit any vehicle to wait in the Parking Place specified therein for as long as may be necessary to enable: -

 • A person to board or alight from a vehicle;
 • The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in connection with any of the following operations, namely: -
  • Building, industrial or demolition operations;
  • The removal of any obstruction to traffic;
  • The laying, erection, alteration or repair in or on land adjacent to the said lengths of sides of road of any sewer or any main pipe or apparatus for the supply of gas, water or electricity or any telecommunications apparatus defined in the Telecommunications Act 1984;
  • The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in the service of a Local Authority or a Water Authority in pursuance of statutory powers or duties;
  • The vehicle to be used by a Universal Service Provider for the purpose
   of delivering or collecting postal packets;
  • The vehicle to take in petrol, oil, water or air from any garage situated on or adjacent to the said length of road.
  • The prohibitions imposed by Article 5 shall not apply to Police, Fire, Ambulance or other Emergency Service vehicles or to Local Authority vehicles when in pursuance of statutory duties or powers.

Downloads

 • D58-2931 - 7 Penywern Road, Bryncoch, Neath (JPG 572 KB)

  m.Id: 33718
  m.ContentType.Alias: nptImage
  mTitle: D58-2931 - 7 Penywern Road, Bryncoch, Neath
  mSize: 572 KB
  mType: jpg
  m.Url: /media/17900/d58-2931-7-penywern-road-bryneath-complete-notice-a-docs-9.jpg

(Revocation) (Prohibition of Waiting, Loading or Unloading at any time) and (Prohibition of Waiting at any time) Order 2022

Statement of Reason

The Order is necessary to prevent indiscriminate parking in the interest of road safety.

NOTICE is given that the Council intends to make an Order under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as “the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984, the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the draft Order, plan and statement of reasons can be inspected on the Council’s Internet Website

Any objections should be submitted in writing, setting out the reasons thereof, to reach the Head of Engineering and Transport, The Quays, Baglan Energy Park SA11 2GG by 26th August 2022.

If you have any further enquiries regarding this notice please send your email to: environment@npt.gov.uk

Schedules

Schedule 1 - Revocations

 • 1.1 Any existing Orders are hereby revoked only in so far as they relate to the side and length of road set out in Schedule 2 and 3 of this Order.

Schedule 2 - Prohibition of waiting, loading and unloading at any time

 • 2.1 Mariners Quay 1, Port Talbot (North East Side)
  From its junction with the north eastern kerbline of Victoria Road to its junction with the north western kerbline of Mariners Quay 2, a distance of approximately 144 metres
 • 2.2 Mariners Quay 1, Port Talbot (South East Side)
  From its junction with the north eastern kerbline of Victoria Road to a point approximately 15 metres south east thereof.
 • 2.3 Mariners Quay 1, Port Talbot (South East Side)
  From its junction with the north western kerbline of Mariners Quay 2 to a point approximately 10 metres north west thereof.
 • 2.4 Mariners Quay 2, Port Talbot (North West Side)
  From its junction with the northern kerbline of Mariners Quay 1 to a point approximately 13 metres north east thereof.
 • 2.5 Mariners Quay 2, Port Talbot (North West Side)
  From its junction with the southern kerbline of Mariners Quay 1 to a point approximately 10 metres south west thereof.
 • 2.6 Mariners Quay 2, Port Talbot (North West Side)
  From its junction with the north eastern kerbline of Mariners Quay 3 to a point approximately 10 metres north east thereof
 • 2.7 Mariners Quay 2, Port Talbot (North East Side)
  From its junction with the north eastern kerbline of Mariners Quay 3 to a point approximately 10 metres north east thereof.
 • 2.8 Mariners Quay 3, Port Talbot (North West Side)
  From a point opposite and in line with the north eastern kerbline of Mariners Quay 2 to a point approximately 30 metres south east thereof.
 • 2.9 Mariners Quay 3, Port Talbot (North West Side)
  From a point opposite and in line with the north eastern kerbline of Mariners Quay 2 to a point approximately 33 metres north west thereof.
 • 2.10 Mariners Quay 3, Port Talbot (North East Side)
  From its junction with the north eastern kerbline of Mariners Quay 2 to a point approximately 30 metres south east thereof.
 • 2.11 Mariners Quay 3, Port Talbot (North East Side)
  From its junction with the north western kerbline of Mariners Quay 2 to a point approximately 27 metres north west thereof.
 • 2.12 The Princess Margaret Way, Port Talbot (North East Side)
  From a point approximately 88 metres north west of its junction with the north western kerbline of Victoria Road to a point approximately 118 metres north west of its junction with the north western kerbline of Victoria Road, a distance of approximately 30 metres.
 • 2.13 The Princess Margaret Way, Port Talbot (North East Side)
  From its junction with the north western kerbline of Victoria Road to a point approximately 41 metres in a north west thereof.
 • 2.14 The Princess Margaret Way, Port Talbot (South West Side)
  From its junction with the south eastern kerbline of Jersey Quay to its junction with the south western kerbline of Victoria Road, a distance of approximately 72 metres.
 • 2.15 The Princess Margaret Way, Port Talbot (South West Side)
  From its junction with the north western kerbline of Jersey Quay to a point approximately 43 metres north west thereof.
 • 2.16 Victoria Road, Port Talbot (North West Side)
  From its junction with the north eastern kerbline of The Princess Margaret Way to a point approximately 16 metres north east thereof.
 • 2.17 Victoria Road, Port Talbot (South West Side)
  From its junction with the southern western kerbline of The Princess Margaret Way to a point approximately 88 metres south west thereof.
  For clarification this includes the turning head/ cul-de-sac end at the southern end of Victoria Road.
 • 2.18 Victoria Road, Port Talbot (North East Side)
  From its junction with the northern kerbline of Mariners Quay 1 to a point approximately 72 metres north east thereof.
  For clarification this includes the roundabout junction between Victoria Road and The Princess Margaret Way.
 • 2.19 Victoria Road, Port Talbot (North East Side)
  From its junction with the southern kerbline of Mariners Quay 1 to a point approximately 20 metres south west thereof.

Schedule 3 - Prohibition of waiting at any time

 • 3.1 Mariners Quay 2, Port Talbot (North West Side)
  From a point approximately 10 metres south west of its junction with the southern kerbline of Mariners Quay 1 to a point approximately 45 metres south west of its junction with the southern kerbline of Mariners Quay 1, a distance of approximately 35 metres in a south westerly direction.
 • 3.2 Mariners Quay 2, Port Talbot (North East Side)
  From a point approximately 10 metres north east of its junction with the north eastern kerbline of Mariners Quay 3 to a point approximately 70 metres north of its junction with the north eastern kerbline of Mariners Quay 3, a distance of approximately 60 metres in a north easterly direction.
 • 3.3 Mariners Quay 3, Port Talbot (North East Side)
  From a point approximately 27 metres north west of its junction with the north western kerbline of Mariners Quay 2 to a point approximately 47 metres north west, and then approximately 10 metres west, and then approximately 5 metres north, and then approximately 11 metres east and then approximately 11 metres north thereof, a distance of approximately 56 metres.
  For clarification this includes the turning area / cul-de-sac end at the north western end of Mariners Quay 3.
 • 3.4 Mariners Quay 3, Port Talbot (North East Side)
  From a point approximately 30 metres south east of its junction with the north eastern kerbline of Mariners Quay 2 to its junction with the north western kerbline of Mariners Quay 4.
 • 3.5 Mariners Quay 3, Port Talbot (North West Side)
  From a point approximately 30 metres south east of a point opposite and in line with the north eastern kerbline of Mariners Quay 2 to its junction with the north western kerbline of Mariners Quay 4, a distance of approximately 20 metres.
 • 3.6 Mariners Quay 3, Port Talbot (North West Side)
  From a point approximately 33 metres north east of a point opposite and in line with the north eastern kerbline of Mariners Quay 2 to a point approximately 36 metres north east and then approximately 5 metres east thereof, a distance of approximately 41 metres.
  For clarification this includes the cul-de-sac end at the north western end of Mariners Quay 3.
 • 3.7 Mariners Quay 4, Port Talbot (North West And East Sides)
  From its junction with the north eastern kerbline of Mariners Quay 3 to a point approximately 23 metres north east and then approximately 5 metres south thereof, a distance of approximately 28 metres.
 • 3.8 Mariners Quay 4, Port Talbot (North West, West And South Sides)
  From its junction with the north western kerbline of Mariners Quay 3 to a point approximately 6 metres north west, then approximately 5 metres south and then approximately 35 metres north east thereof, a distance of approximately 46 metres.

DATED 5th AUGUST 2022
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

 

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Sections 1,2 and Part IV of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as “the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby make the following Order:-

 1. This Order shall come into operation on the  day of  2022 and may be cited as the “(Mariners Quay, The Princess Margaret Way and Victoria Road) (Revocation) (Prohibition of Waiting Loading and Unloading At Any Time) and (Prohibition of Waiting at any Time) Order 2022”.
 2. In this Order –
  • “Disabled Person’s Vehicle” has the same meaning as in The Local
   Authorities’ Traffic Orders (Exemptions for Disabled Persons) (Wales)
   (Amended) Regulations 2000;
  • “Disabled Persons Badge” has the same meaning as in The Disabled Persons (Badges for Motor Vehicles) (Wales) (Amended) Regulations 2000;
  • “Parking Disc” means a parking disc issued by a Local Authority, capable of showing the quarter hour period during which a period of waiting begins;
  • “Relevant Position” has the same meaning as in The Disabled Persons
   (Badges for Motor Vehicles) (Wales) (Amended) Regulations 2000;
  • “Public Service Vehicle” shall have the same meaning as in Section 1 of the Public Passenger Vehicles Act 1981 and “local service” shall have the same meaning as in Section 1 of the Transport Act 1985;
  • “Universal Providers” means those operators of postal services who are licensed to provide all or part of a Universal Postal Service under the provisions contained in the Postal Services Act 2000. 
  • Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered Article or Schedule is a reference to the Article or Schedule bearing that number in this Order.
  • The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the  Interpretation of an Act of Parliament.
 3. Any existing no waiting, loading or unloading at any time or no waiting at any time Orders (if any) are hereby revoked only in so far as they relate to the sides and lengthsof roads set out in the Schedules of this Order.
 4. Save as provided in Articles 7 and 9 of this Order, no person except on the direction of a Police Constable in uniform or a Parking Attendant shall cause or permit any vehicle to wait, load or unload at any time on the lengths of sides of roads set out in Schedule 1 of this Order
 5. Save as provided in Articles 6, 7, 8 and 9 of this Order no person except on the direction of a Police Constable in uniform or of a Parking Attendant shall cause or permit any vehicle to wait at any time on the length of side of road as set out in the Schedule 2 of this Order.
 6. Nothing in Article 5 of this Order shall render it unlawful to cause or permit a Disabled Person’s Vehicle which displays in the relevant position a  Disabled Person’s Badge and a parking disc (on which the driver, or other person in charge of the vehicle, has marked the time at which the period of waiting began) to wait on the lengths of sides of roads referred to in the  Article for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same length of side of road on which that vehicle had previously been waiting).
 7. Nothing in Article 4 and 5 of this Order shall render it unlawful to cause or permit any vehicle to wait on the length and side of roads specified therein for so long as may be necessary to enable: -
  1. A person to board or alight from a vehicle;
  2. The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in connection with any of the following operations, namely: -
   • Building, industrial or demolition operations;
   • The removal of any obstruction to traffic;
   • The laying, erection, alteration or repair in or on land adjacent to the said lengths of sides of road of any sewer or any main pipe or apparatus for the supply of gas, water or electricity or any telecommunications apparatus defined in the Telecommunications Act 1984;
  3. The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in the service of a Local Authority or a Water Authority in pursuance of statutory powers or duties;
  4. The vehicle to be used by a Universal Service Provider for the purpose
   of delivering or collecting postal packets;
  5. Public Service Vehicles operating a local service when waiting at an authorised bus stop to set down or pick up passengers, or to school buses;
  6. The vehicle to take in petrol, oil, water or air from any garage situated on or adjacent to the said length of road.
 8. Nothing in Article 5 of this Order shall render it unlawful to cause or permit any vehicle to wait on the length of side of road specified therein for so  long as may be necessary to enable goods to be loaded and unloaded from the vehicle
 9. The prohibitions imposed by Article 5 shall not apply to Police, Fire, Ambulance or other Emergency Service vehicles or to Local Authority vehicles when in pursuance of statutory duties or powers.

Downloads

 • D58-2928 - Mariners Quay, Princess Margaret Way, Victoria Road (JPG 2.80 MB)

  m.Id: 33738
  m.ContentType.Alias: nptImage
  mTitle: D58-2928 - Mariners Quay, Princess Margaret Way, Victoria Road
  mSize: 2.80 MB
  mType: jpg
  m.Url: /media/17913/d58-2928-mariners-quay-princess-margaret-way-victoria-road.jpg

(Prohibition of waiting at any time) Order 2022

Statement of Reason

The Order is necessary to prevent indiscriminate parking in the interest of road safety.

NOTICE is given that the Council intends to make an Order under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the draft Order, plan and statement of reasons can be inspected on the Council’s Internet Website

Any objections should be submitted in writing, setting out the reasons thereof, to reach the Head of Engineering and Transport, The Quays, Baglan Energy Park SA11 2GG by 2nd September 2022.

If you have any further enquiries regarding this notice please send your email to: environment@npt.gov.uk

Schedule

Schedule 1 - Prohibition of waiting at any time

 • 1.1 Scarlet Avenue (North East Side)
  From its junction with Scarlet Avenue (A) for a distance of approximately
  6 metres in a north westerly direction.
 • 1.2 Scarlet Avenue (A) (North West Side)
  From its junction with Scarlet Avenue for a distance of approximately 10
  metres in a north easterly direction.
 • 1.3 Scarlet Avenue (A) (South East Side)
  From its junction with Scarlet Avenue for a distance of approximately 8
  metres in a north easterly direction.
 • 1.4 Purcell Avenue (South East Side)
  From its junction with Elgar Avenue for a distance of approximately 12
  metres in a south westerly direction.
 • 1.5 Purcell Avenue (South East Side)
  From its junction with Elgar Avenue for a distance of approximately 10
  metres in a north easterly direction.
 • 1.6 Purcell Avenue (South East Side)
  From its junction with Parry Road for a distance of approximately 10
  metres in a south westerly direction.
 • 1.7 Purcell Avenue (South East Side)
  From its junction with Parry Road for a distance of approximately 10
  metres in a north easterly direction.
 • 1.8 Elgar Avenue (Both Sides)
  From its junction with Purcell Avenue for a distance of approximately 12
  metres in a south easterly direction.
 • 1.9 Parry Road (Both Sides)
  From its junction with Purcell Avenue for a distance of approximately 10
  metres in a south easterly direction.

DATED 12th AUGUST 2022
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

 

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as “the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby make the following Order:-

 1. This Order shall come into operation on the  day of  2022 and may be cited as the “(Scarlet Avenue, Purcell Avenue, Elgar Avenue and Parry Road, Sandfields) (Prohibition of Waiting At Any Time) Order 2022”.
 2. In this Order –
  • “Disabled Person’s Vehicle” has the same meaning as in The Local
   Authorities’ Traffic Orders (Exemptions for Disabled Persons) (Wales)
   (Amended) Regulations 2000;
  • “Disabled Persons Badge” has the same meaning as in The Disabled Persons (Badges for Motor Vehicles) (Wales) (Amended) Regulations 2000;
  • “Parking Disc” means a parking disc issued by a Local Authority, capable of showing the quarter hour period during which a period of waiting begins;
  • “Relevant Position” has the same meaning as in The Disabled Persons
   (Badges for Motor Vehicles) (Wales) (Amended) Regulations 2000;
  • “Public Service Vehicle” shall have the same meaning as in Section 1 of the Public Passenger Vehicles Act 1981 and “local service” shall have the same meaning as in Section 1 of the Transport Act 1985;
  • “Universal Providers” means those operators of postal services who are licensed to provide all or part of a Universal Postal Service under the provisions contained in the Postal Services Act 2000. 
  • Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered Article or Schedule is a reference to the Article or Schedule bearing that number in this Order.
  • The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the  Interpretation of an Act of Parliament.
 3. Save as provided in Articles 4, 5, 6 and 7 of this Order no person except
  on the direction of a Police Constable in uniform or of a Parking Attendant
  shall cause or permit any vehicle to wait at any time on the lengths of sides
  of road as set out in the Schedule to this Order.
 4. Nothing in Article 3 of this Order shall render it unlawful to cause or permit
  a Disabled Person’s Vehicle which displays in the relevant position a
  Disabled Person’s Badge and a parking disc (on which the driver, or other
  person in charge of the vehicle, has marked the time at which the period of
  waiting began) to wait on the lengths of sides of roads referred to in the
  Article for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by
  an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the
  same vehicle on the same length of side of road on which that vehicle had
  previously been waiting).
 5. Nothing in Article 3 of this Order shall render it unlawful to cause or permit any vehicle to wait on the length and side of roads specified therein for so long as may be necessary to enable: -
  1. A person to board or alight from a vehicle;
  2. The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in connection with any of the following operations, namely: -
   • Building, industrial or demolition operations;
   • The removal of any obstruction to traffic;
   • The laying, erection, alteration or repair in or on land adjacent to the said lengths of sides of road of any sewer or any main pipe or apparatus for the supply of gas, water or electricity or any telecommunications apparatus defined in the Telecommunications Act 1984;
  3. The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in the service of a Local Authority or a Water Authority in pursuance of statutory powers or duties;
  4. The vehicle to be used by a Universal Service Provider for the purpose
   of delivering or collecting postal packets;
  5. Public Service Vehicles operating a local service when waiting at an authorised bus stop to set down or pick up passengers, or to school buses;
  6. The vehicle to take in petrol, oil, water or air from any garage situated on or adjacent to the said length of road.
 6. Nothing in Article 3 of this Order shall render it unlawful to cause or permit any vehicle to wait on the length of side of road specified therein for so  long as may be necessary to enable goods to be loaded and unloaded from the vehicle
 7. The prohibitions imposed by Article 5 shall not apply to Police, Fire, Ambulance or other Emergency Service vehicles or to Local Authority vehicles when in pursuance of statutory duties or powers.

Downloads

 • D58-2925 - Meadow Road, Neath - Layout Plan (JPG 795 KB)

  m.Id: 33685
  m.ContentType.Alias: nptImage
  mTitle: D58-2925 - Meadow Road, Neath - Layout Plan
  mSize: 795 KB
  mType: jpg
  m.Url: /media/17869/d58-2925-meadow-street-neath-layout-plan.jpg

 • D58-2925 - Meadow Road, Neath - Site Location Plan (JPG 1.08 MB)

  m.Id: 33686
  m.ContentType.Alias: nptImage
  mTitle: D58-2925 - Meadow Road, Neath - Site Location Plan
  mSize: 1.08 MB
  mType: jpg
  m.Url: /media/17870/d58-2925-meadow-street-neath-site-location-plan.jpg

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

The September Fair has been an annual event since 1880 and is the fourth largest Chartered Street Trading Fair in the UK.

It brings significant visitors to the town to the benefit of existing businesses.

The closures will only effect vehicular movement and not pedestrian movement so customer access to most businesses will not be affected.

Any business with access adversely affected by the closures can apply for an individual permit for display in their vehicles.

Neath Port Talbot County Borough Council
Legal Services Section
Civic Centre
Port Talbot
SA13 1PJ

(Neath Trading Fair)(Temporary Suspension of Traffic Orders and Closure of Roads) Order 2022

NOTICEis hereby given that the Council has on the 3rd August 2022 made an Order under Section 16A of the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) and Section 21 of the Town Police Clauses Act 1847.

The Order is necessary to facilitate the holding of the annual Neath Trading Fair. The effect of the Order will be as set out in Schedules 1 to 3 below.

The Order will come into force on Monday 5th September 2022 and will continue in force up to and including Saturday 10th September 2022.

Schedules

Schedule 1 - Temporary Road Closures

Vehicular traffic is prohibited from proceeding along the following lengths of roads whilst the Order is in force:-

 1. Green Street
  From its junction with Windsor Road to its junction with Orchard Street.
 2. Queen Street
  From its junction with Green Street to its junction with Orchard Street.
 3. New Street
  From its junction with Cattle Street to its junction with Green Street.
 4. Wind Street
  From its junction with Old Market Street to its junction with Green Street.
 5. Church Place
  From its junction with New Street to its junction with Wind Street.
 6. Orchard Street
  From its junction with New Street to its junction with St. David’s Street.
 7. Angel Street
  From its junction with New Street to its cul-de-sac.
 8. Cattle Street
  From its junction with New Street to its junction with Castle Street
 9. The Parade
  From its junction with The Croft to its junction with Cattle Street.

Schedule 2 - Relaxation of Pedestrian Order

The temporary relaxation of the Pedestrianisation Order for the market traders who are in possession of the written authorisation from Neath Port Talbot County Borough Council for the duration of the fair (Monday 5th September 2022 to Saturday 10th September 2022)

Schedule 3 - Temporary Road Closure 6pm to midnight on Friday 9th September 2022 and 1pm to midnight on Saturday 10th September 2022

 1. The Parade
  Closed at two locations. Both the roads closed to their junction with Commercial Street.
  1. At Maes yr Haf Road
  2. The Parade by The Bluebell
 2. Commercial Street
  From its junction with The Parade to its junction with The Green.
 3. The Green
  From its junction with Commercial Street to its junction with Milland Road.
 4. A474 Link Road on to Milland Road (North side of the carriageway)
  At its junction with the A474 (dual carriageway).
 5. Milland Road
  At its junction with the A474 Link South Access Road to its junction with Commercial Street.
 6. The Ropewalk
  From its junction with Milland Road for a distance of approximately 80 metres in a south easterly direction.

Access passes to all properties and businesses within the road closures in Schedule 3 above will be provided.

DATED 8th AUGUST 2022
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

WHEREAS the Neath Port Talbot County Borough Council (the "Council") being the Traffic Authority for Neath Town Centre is satisfied that vehicular traffic on certain roads within the Town Centre should be restricted or prohibited for the purpose of facilitating the holding of the annual Neath Trading Fair.

NOW therefore the Council in exercise of the powers conferred on it by Section 16A of the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) and under Section 21 of the Town Police Clauses Act 1847 and having obtained the consent of the Welsh Government in accordance with Section 16B of the aforesaid Act hereby make the following Order.

IT IS HEREBY ORDERED THAT:

 1. The provisions as set out in Schedules 1 to 3 below shall have effect for the period during which this Order shall be in force.
 2. This Order will come into force on Monday 5th September 2022 and will continue in force up to and including Saturday 10th September 2022.
 3. This Order may be cited as the "Neath Port Talbot County Borough Council (Neath Trading Fair) (Temporary Suspension of Traffic Orders and Closures of Roads) Order 2022".

Downloads

 • D58-2516 - Neath Fair 2022 (JPG 2.38 MB)

  m.Id: 33894
  m.ContentType.Alias: nptImage
  mTitle: D58-2516 - Neath Fair 2022
  mSize: 2.38 MB
  mType: jpg
  m.Url: /media/18022/d58-2516-neath-fair-2022.jpg