Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Beth mae Gorchmynion Rheoleiddio Traffig?

Mae Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (GRhT) yw cytundeb gyfreithiol taw i caniatau ni neu'r heddlu'n enfogi rheoleiddiadau yn cynnwys:

 • Llinellau melyn dwbl
 • Terfyn cyflymder
 • Parcio ar y stryd
 • Strydoedd un ffordd
 • Arafu Traffig
 • Meysydd Parcio

Sut mae Gorchmynion Rheoleiddio Traffig yn cael eu gwneud?

Ar ôl i’r cynnig gael ei gyflwyno, mae’n rhaid cynnal ymgynghoriad.

Bydd angen ceisio barn y chynghorwyr lleol a chynghorau plwyf, y gwasanaethau argyfwng a weithiau sefydliadau eraill megis  gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus lleol.

Ymgynghorir â thrigolion lleol, masnachwyr a grwpiau cymunedol y mae'n debygol y bydd y gorchymyn yn effeithio arnynt pan fo'n briodol.

Gall y cynnig gael ei ddiwygio ar ôl yr ymgynghoriad.​

Mae’r GRhT yn cael ei hysbysebu yn y wasg leol ac yn y ffyrdd yr effeithir arnynt.

Mae gwrthwynebiadau'n cysidro drwy y trefn Cyngor addas, cyn penderfynir sut y bydd y mater yn cael ei ddatblygu.

 

Bydd y GRhT yn cael eu gwneud yn ffurfiol a actifadu.

Gall y weithdrefn hon gymryd misoedd i’w cwblhau, arbennig os oherwydd yr gwrthwynebiadau, yr GRhT yn cael ei newid ac ail-hysbyseb.

Mae GRhT yn gallu parhau am gyfnod amhenodol. Os mae'r Cyngor yn angen i addasu neu diddymu GRhT, rhaid y Cyngor yn canlyn y trefn wedi defnyddio i cael eu gwneud.

Gwrthwynebiadau i Orchmynion Rheoleiddio Traffig Arfaethedig

Os rhywun eisiau i cwestiynu y dilysrwydd o'r Rheoleiddio, neu ei grymoedd ar sail taw nid ydynt yn y grymoedd perthnasol o'r Deddf, neu unrhyuw rhan o'r Deddf wedi gydymffurfio â heb fod, gall y person hwnnw, o fewn chwe wythnos o'r dyddiad gwneir yr Rheoleiddio, gwneud cais i'r Uchel Llys.

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (Yn Saesneg)

NEATH PORT TALBOT COUNTY BOROUGH COUNCIL CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CASTELL-NEDD PORT TALBOT

(A4109 Inter Valley Road,Glynneath) (REVOCATION) and (40MPH SPEED LIMITS)

ORDER 2021

 NOTICE is given that the Council on the 21st September 2021 made an Order in pursuance of its powers as contained in Section 84 of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the Order and plan can be inspected on the Council’s Internet Website https://www.npt.gov.uk/traffic-regulation-orders-tros.

The Order will come into force on the 27th September 2021.

If any person wishes to question the validity of the Order or of any of its powers on the grounds that it or they are not within the powers conferred by the Act or that any requirements of the Act or of any instrument made under the Act has not been complied with, that person may, within 6 weeks from the date on which the Order is made, apply for that purpose to the High Court.

 

SCHEDULES

Schedule 1 – Revocation 

To revoke any speed limit orders in so far as it relates to the length of road set out in
Schedule 2 of this Order

 

Schedule 2 – Proposed 40mph Speed Limit

A4109 Inter Valley Road, Glynneath
At a point approximately 620 metres in a north easterly direction from its junction with Woodland Park for a distance of approximately 615 metres in a north easterly direction.

DATED 24th SEPTEMBER 2021

M C GRIFFITHS

HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

 

(A4109 Inter Valley Road,Glynneath) (REVOCATION) and (40MPH SPEED LIMITS)

ORDER 2021

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Section 84 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as "the Act of 1984") and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby make the following Order:-

 

 1. This Order shall come into operation on the 27th day of September 2021 and may be cited as the "Neath Port Talbot County Borough Council (A4109 Inter Valley Road, Glynneath) 40mph Speed Limit Order 2021.
  • (i) Except where otherwise stated, any reference in this Order to a
   numbered article or schedule is a reference to the article or schedule
   bearing that number in this Order.
  • (ii) The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this
   Order as it applies for the interpretation of an Act of Parliament.
 1. The provisions of all existing Speed Limit Orders made under the Road Traffic Regulation Act 1984 ( or under any enactment which preceded that Act) are hereby revoked in so far as they relate to the length of road specified in the Schedule of this Order.
 2. No person shall cause or permit any vehicle to be driven at a speed in excess of 40 miles per hour on the length of road specified in the Schedule of this Order.

40 mph Speed Limit

A4109 Inter Valley Road, Glynneath

At a point approximately 620 metres in a north easterly direction from its junction with Woodland Park for a distance of approximately 615 metres in a north easterly direction.

Map of the 40mph limit

 

B4242 at Blaengwrach, High Street, Chain Road, Access Road 1, Access Road 2, Empire Avenue and Church Crescent, Blaengwrach

Prohibition of Waiting, Loading and Unloading at any time

Order 2021

NOTICE is given that the Council on the 7th September 2021 made an Order in pursuance of
its powers as contained in Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect
of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the draft Order, plan and statement of reasons can be inspected on the Council’s Internet Website https://www.npt.gov.uk/traffic-regulation-orders-tros.

The Order will come into force on the 15th September 2021.

If any person wishes to question the validity of the Order or of any of its powers on the grounds
that it or they are not within the powers conferred by the Act or that any requirements of the
Act or of any instrument made under the Act has not been complied with, that person may,
within 6 weeks from the date on which the Order is made, apply for that purpose to the High
Court.

Schedule

Prohibition of Waiting, Loading and Unloading at Any Time

 • B4242 At Blaengwrach (North Side)

From a point approximately 30 metres south east of its junction with the A465 for a distance of approximately 100 metres in a south easterly the north easterly direction.

 • B4242 At Blaengwrach (South Side)

From a point approximately 30 metres south east of its junction with the A465 for a distance of approximately 27 metres in a south easterly direction

 • B4242 At Blaengwrach (South Side)

From a point approximately 71 metres south east of its junction with the A465 for a distance of approximately 18 metres in an easterly direction.

 • High Street / Stryd Fawr, Blaengwrach (West Side)

From a point approximately 10 metres south of its junction with the B4242 at Blaengwrach for a distance of approximately 10 metres in a north westerly direction

 • High Street / Stryd Fawr, Blaengwrach (East Side)

From a point approximately 10 metres south of its junction with the B4242 at Blaengwrach for a distance of approximately 10 metres in a northerly direction

 • Chain Road, Blaengwrach (Chain Road)

From its junction with High Street / Stryd Fawr for a distance of approximately 138 metres in a northerly, north easterly then westerly direction.

 • Chain Road, Blaengwrach (West Side)

From its junction with High Street / Stryd Fawr for a distance of approximately 138 metres in a northerly then north easterly direction.

 • Chain Road / Access Road 1 (Both Sides)

From its junction with Chain Road for a distance of approximately 10 metres in a westerly direction.

 • Chain Road / Access Road (Both Sides)

From its junction with Chain Road for a distance of approximately 10 metres in a westerly direction.

 • Chain Road Turning Head 1 (North West Side)

From a point approximately 6 metres south west of its junction with Chain Road for a distance of approximately 17 metres in a north easterly, north westerly, north easterly, south easterly then easterly direction.

 • Church Crescent, Blaengwrach (West Side)

From its junction with Chain Road for a distance of approximately 32 metres in a northerly direction.

 • Church Crescent, Blaengwrach (East Side)

From its junction with Empire Avenue for a distance of approximately 14 metres in a northerly direction.

 • Church Crescent, Blaengwrach (South Side)

From its junction with Empire Avenue for a distance of approximately 6 metres in a south westerly direction.

 • Empire Avenue, Blaengwrach (North Side)

From its junction with Church Crescent for a distance of approximately 3 metres in a south easterly direction.

 • Empire Avenue, Blaengwrach (South Side)

From its junction with Church Crescent for a distance of approximately 5 metres in a south easterly direction.

DATED 13th SEPTEMBER 2021
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

Order 2021

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of their powers under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as "the Act of 1984") and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby make the following Order: -

 1. This Order shall come into force on the 15th day of September 2021 and may be cited as the "Neath Port Talbot County Borough Council (B4242 at Blaengwrach, High Street, Chain Road, Access Road 1, Access Road 2, Empire Avenue and Church Crescent, Blaengwrach) (Prohibition of Waiting, Loading and Unloading At Any Time) Order 2021".
 2. In this Order -

"Public Service Vehicle" shall have the same meaning as in Section 1 of the Public Passenger Vehicles Act 1981 and "local service" shall have the same meaning as in Section 1 of the Transport Act 1985;

"Universal Providers" means those operators of postal services who are licensed to provide all or part of a Universal Postal Service under the provisions contained in the Postal Services Act 2000.

 • Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered Article or Schedule is a reference to the Article or Schedule bearing that number in this Order
 • The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the Interpretation of an Act of Parliament 

 

 1. Save as provided in Articles 4 and 5 of this Order, no person except on the direction of a Police Constable in uniform or a Parking Attendant shall cause or permit any vehicle to wait, load or unload at any time on the lengths of sides of roads set out in the Schedule of this Order.
 2. Nothing in Article 3 shall render it unlawful to cause or permit any vehicle to wait on the lengths of roads specified therein for so long as may be necessary to enable: -
 • A person to board or alight from a vehicle;
 • The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in connection with any of the following operations, namely: -
  • Building, industrial or demolition operations;
  • The removal of any obstruction to traffic;
  • The laying, erection, alteration or repair in or on land adjacent to the said lengths of sides of road of any sewer or any main pipe or apparatus for the supply of gas, water or electricity or any telecommunications apparatus defined in the Telecommunications Act 1984;
 • The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in the service of a Local Authority or a Water Authority in pursuance of statutory powers or duties;
 • The vehicle to be used by a Universal Service Provider for the purpose of delivering or collecting postal packets;
 • Public Service Vehicles operating a local service when waiting at an authorised bus stop to set down or pick up passengers, or to school buses;
 • The vehicle to take in petrol, oil, water or air from any garage situated on or adjacent to the said length of road
 1. The prohibitions imposed by Article 3 shall not apply to Police, Fire, Ambulance or other Emergency Service vehicles or to Local Authority vehicles when in pursuance of statutory duties or powers.

Schedule

Prohibition of Waiting, Loading and Unloading at Any Time

 • B4242 At Blaengwrach (North Side)

From a point approximately 30 metres south east of its junction with the A465 for a distance of approximately 100 metres in a south easterly the north easterly direction.

 • B4242 At Blaengwrach (South Side)

From a point approximately 30 metres south east of its junction with the A465 for a distance of approximately 27 metres in a south easterly direction

 • B4242 At Blaengwrach (South Side)

From a point approximately 71 metres south east of its junction with the A465 for a distance of approximately 18 metres in an easterly direction.

 • High Street / Stryd Fawr, Blaengwrach (West Side)

From a point approximately 10 metres south of its junction with the B4242 at Blaengwrach for a distance of approximately 10 metres in a north westerly direction

 • High Street / Stryd Fawr, Blaengwrach (East Side)

From a point approximately 10 metres south of its junction with the B4242 at Blaengwrach for a distance of approximately 10 metres in a northerly direction

 • Chain Road, Blaengwrach (Chain Road)

From its junction with High Street / Stryd Fawr for a distance of approximately 138 metres in a northerly, north easterly then westerly direction.

 • Chain Road, Blaengwrach (West Side)

From its junction with High Street / Stryd Fawr for a distance of approximately 138 metres in a northerly then north easterly direction.

 • Chain Road / Access Road 1 (Both Sides)

From its junction with Chain Road for a distance of approximately 10 metres in a westerly direction.

 • Chain Road / Access Road (Both Sides)

From its junction with Chain Road for a distance of approximately 10 metres in a westerly direction.

 • Chain Road Turning Head 1 (North West Side)

From a point approximately 6 metres south west of its junction with Chain Road for a distance of approximately 17 metres in a north easterly, north westerly, north easterly, south easterly then easterly direction.

 • Church Crescent, Blaengwrach (West Side)

From its junction with Chain Road for a distance of approximately 32 metres in a northerly direction.

 • Church Crescent, Blaengwrach (East Side)

From its junction with Empire Avenue for a distance of approximately 14 metres in a northerly direction.

 • Church Crescent, Blaengwrach (South Side)

From its junction with Empire Avenue for a distance of approximately 6 metres in a south westerly direction.

 • Empire Avenue, Blaengwrach (North Side)

From its junction with Church Crescent for a distance of approximately 3 metres in a south easterly direction.

 • Empire Avenue, Blaengwrach (South Side)

From its junction with Church Crescent for a distance of approximately 5 metres in a south easterly direction.

Downloads

 • D58 2734 - Various Streets Blaengwrach - Map (JPG 551 KB)

Ynysfach Avenue, Resolven

Limited Waiting

Order 2021

Statement of Reason

This Order is necessary to provide parking area in the interest of road safety.

NOTICE is given that the Council intends to make an Order under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as “the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act
of 1984, the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the draft Order, plan and statement of reasons can be inspected on the Council’s Internet Website

Any objections should be submitted in writing, setting out the reasons thereof, to reach the Head of Engineering and Transport, The Quays, Baglan Energy Park SA11 2GG by 6th October 2021.

If you have any further enquiries regarding this notice please send your email to: environment@npt.gov.uk

Schedule

Schedule 1 - Waiting limited to 20 minutes, noreturn within 40 minutes, Monday to Saturday 8.00am to 6.00pm

Ynysfach Avenue, Resolven (North Side) 
From a point approximately 32 metres east of its junction with Commercial Road for a distance of approximately 11 metres in an easterly direction.

DATED 15th SEPTEMBER 2021
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL &
DEMOCRATIC SERVICES

 

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of their powers under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as “the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby make the following Order: -

 1. This Order shall come into force on the day of 2021 and may be cited as the “Neath Port Talbot County Borough Council (Ynysfach Avenue, Resolven) (Limited Waiting) Order 2021”.
 2. (1) In this Order –
  • “Disabled Person’s Vehicle” has the same meaning as in The Local Authorities’ Traffic Orders (Exemptions for Disabled Persons) (Wales) Regulations 2000;
  • “Disabled Person’s Badge” has the same meaning as in The Disabled Person’s (Badges for Motor Vehicles) (Wales) (Amended) Regulations 2000;
  • “Relevant Position” has the same meaning as in the Disabled Persons (Badges for Motor Vehicles) (Wales) (Amended) Regulations 2000”;
  • “Public Service Vehicle” shall have the same meaning as in Section 1 of the Public Passenger Vehicles Act 1981 and “local service” shall have the same meaning as in Section 1 of the Transport Act 1985;
  • “Universal Providers” means those operators of postal services who are licensed to provide all or part of a Universal Postal Service under the provisions contained in the Postal Services Act 2000. 

           (2) Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered Article or                              Schedule is a reference to the Article or Schedule bearing that number in this Order.

           (3) The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the                   Interpretation of an Act of Parliament.

 1. Save as provided in Articles 4, 5, 6 and 7 of this Order, no person except on the direction of a Police Constable in uniform or a Parking Attendant shall cause or permit any vehicle to wait for more than 20 minutes or to return within 40 minutes to the same length of side of road on which that period of waiting began between the hours of 8.00am and 6.00pm, Monday to Saturday on the length of side of road set out in the Schedule to this Order.
 2. Nothing in Article 3 of this Order shall render it unlawful to cause or permit a disabled person’s vehicle which displays in the relevant position a disabled person’s badge to wait on the length of side of road referred to in the said Article.
 3. Nothing in Article 3 of this Order shall render it unlawful to cause or permit any vehicle to wait on the length of side of road specified therein for so long as may be necessary to enable: -
  • A person to board or alight from a vehicle;
  • The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in connection with any of the following operations, namely: -
   • Building, industrial or demolition operations;
   • The removal of any obstruction to traffic;
   • The laying, erection, alteration or repair in or on land adjacent to the said lengths of sides of road of any sewer or any main pipe or apparatus for the supply of gas, water or electricity or any telecommunications apparatus defined in the Telecommunications Act 1984;
   • The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in the service of a Local Authority or a Water Authority in pursuance of statutory powers or duties;
   • The vehicle to be used by a Universal Service Provider for the purpose
    of delivering or collecting postal packets;
   • Public Service Vehicles operating a local service when waiting at an authorised bus stop to set down or pick up passengers, or to school buses;
   • The vehicle to take in petrol, oil, water or air from any garage situated
    on or adjacent to the said length of road.
 4. Nothing in Article 3 of this Order shall render it unlawful to cause or permit any vehicle to wait on the length of side of road specified therein for so long as may be necessary to enable goods to be loaded and unloaded from the vehicle.
 5. The prohibitions imposed by Articles 3 of this Order shall not apply to Police, Fire, Ambulance or other Emergency Service vehicles or to Local Authority vehicles when in pursuance of statutory duties or powers.

Schedule

Schedule 1 - Waiting limited to 20 minutes, noreturn within 40 minutes, Monday to Saturday 8.00am to 6.00pm

Ynysfach Avenue, Resolven (North Side) 
From a point approximately 32 metres east of its junction with Commercial Road for a distance of approximately 11 metres in an easterly direction.

Downloads

 • D58 2873 - Ynysfach Avenue, Resolven (JPG 872 KB)