Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Uned Gomisiynu Gyffredinol Cyfarwyddiaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Mae'r Uned Gomisiynu'n arwain ar gynllunio, datblygu a phrynu gwasanaethau i ddiwallu anghenion gofal a chymorth asesedig oedolion diamddiffyn, plant, pobl ifanc a gofalwyr di-dâl.

Er bod rhai gwasanaethau'n cael eu darparu gan y cyngor yn uniongyrchol, rydym hefyd yn gweithio gyda'r sector preifat, sefydliadau’r trydydd sector, gwirfoddolwyr a chymdeithasau tai.

Amcanion

Ein nod yw sicrhau'r canlynol:

 • Lle bo'n bosib, rydym yn atal anghenion pobl rhag gwaethygu
 • Bod pobl sydd ag anghenion asesedig yn derbyn y gofal a'r cymorth y mae eu hangen arnynt
 • Caiff gwasanaethau eu teilwra at anghenion a chanlyniadau unigolion
 • Mae gan bobl ddewis a rheolaeth dros y gwasanaethau y mae eu hangen arnynt ac maent yn eu derbyn
 • Caiff pobl eu cefnogi i adennill neu gynnal y lefelau uchaf o annibyniaeth
 • Mae pobl yn derbyn gofal o safon
 • Mae’r gwasanaethau'n cynrychioli gwerth da am arian
 • Mae gwasanaethau'n gynaliadwy ac yn hyblyg i ddiwallu anghenion ac ateb y galw yn y dyfodol
 • Caiff gwasanaethau eu comisiynu a'u dylunio mewn ffordd sy'n gyson ag arfer gorau

Manylion Cyswllt yr Uned Gomisiynu

CCU
01639 686350 01639 686350 voice +441639686350

Manylion Cyswllt y Strategaeth Dai    

Strategaeth Dai
01639 685207 01639 685207 voice +441639685207

Manylion Cyswllt Cefnogi Pobl

Cefnogi Pobl
01639 686350 01639 686350 voice +441639686350

Manylion Cyswllt Swyddogion Unigol:

Chele Howard - Prif Swyddog

Chele Howard

Andrew Budden - Uwch-reolwr Comisiynu a Chontractau

Andrew Budden
01639 685978 01639 685978 voice +441639685978

Gemma Hargest - Swyddog Comisiynu, Plant a Phobl Ifanc

Gemma Hargest
01639 763167 01639 763167 voice +441639763167

Gill Lawson - Swyddog Comisiynu, Pobl Hŷn

Paula Greenhalgh
01639 686128 01639 686128 voice +441639686128

Paula Greenhalgh - Swyddog Comisiynu Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl

Paula Greenhalgh
01639 686128 01639 686128 voice +441639686128

Andrew Potts - Swyddog Comisiynu Datblygu Strategaeth

Andrew Potts
01639 686522 01639 686522 voice +441639686522

Hayley Short - Swyddog Comisiynu Trawsnewid Strategol

Hayley Short
01639 686960 01639 686960 voice +441639686960

Sam Williams - Swyddog Comisiynu Grant Cartrefi â Chymorth

Sam Williams
01639 685928 01639 685928 voice +441639685928

Gareth Evans - Swyddog Comisiynu Tai a Digartrefedd

Gareth Evans
01639 685207 01639 685207 voice +441639685207

Siobhan Mathias – Rheolwr y Tîm Trawsnewid

Siobhan Mathias
01639 685297 01639 685297 voice +441639685297

 

Bydd tudalen ymgynghoriadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn caniatáu i chi wneud sylw a darparu adborth ar bynciau sy'n berthnasol i’r ymgynghoriadau Gofal Cymdeithasol a Thai a gynhelir ar hyn o bryd yng Nghastell-nedd Port Talbot. Rydym yn edrych ymlaen at ddarllen eich ymatebion i helpu i lywio'r hyn rydym yn ei wneud

Ni ellir dal Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gyfrifol am gynnwys gwefannau y ceir dolenni iddynt. Nid yw eu cynnwys ar y wefan hon yn golygu ein bod yn eu cymeradwyo, ac ni allwn warantu y bydd pob dolen yn fyw ar bob adeg.

Strategaethau a Pholisïau

Strategaethau a Pholisïau

 • Adults Plan 2019 22 (PDF 1.19 MB)

  m.Id: 26222
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adults Plan 2019 22
  mSize: 1.19 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14700/plan-for-adult-social-care-2019-2022.pdf

 • Assisted Transport Policy Final 1 October 2019 (PDF 648 KB)

  m.Id: 26223
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Assisted Transport Policy Final 1 October 2019
  mSize: 648 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14701/assisted-transport-policy-final-oct2019.pdf

 • CYPS Plan 2019 22 (PDF 1.16 MB)

  m.Id: 26224
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: CYPS Plan 2019 22
  mSize: 1.16 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/16040/cyps-plan-2019-22.pdf

 • Direct Payments Policy Final November 2019 (PDF 841 KB)

  m.Id: 26225
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Direct Payments Policy Final November 2019
  mSize: 841 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14703/direct-payments-policy.pdf

 • Fairness Of Service Provision Policy Final 1St October 2019 (PDF 854 KB)

  m.Id: 26226
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Fairness Of Service Provision Policy Final 1St October 2019
  mSize: 854 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14704/fairness-of-service-provision-policy-2019.pdf

 • Respite Policy Final November 2019 (PDF 585 KB)

  m.Id: 26227
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Respite Policy Final November 2019
  mSize: 585 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14705/respite-policy-final-november-2019.pdf

 • Area Summary Neath Port Talbot FINAL (PDF 1.29 MB)

  m.Id: 26228
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Area Summary Neath Port Talbot FINAL
  mSize: 1.29 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14706/summary-of-local-housing-market-for-neath-port-talbot-2019.pdf

 • M+SWW Regional Housing Market Assessment FINAL (PDF 2.70 MB)

  m.Id: 26229
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: M+SWW Regional Housing Market Assessment FINAL
  mSize: 2.70 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14707/mid-and-south-west-wales-housing-assessment-housing-market-evidence-for-mid-and-south-west-wales-2019.pdf

 • Neath Port Talbot Homelessness Review 2018Docx (PDF 806 KB)

  m.Id: 26656
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Neath Port Talbot Homelessness Review 2018Docx
  mSize: 806 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14917/neath-port-talbot-homelessness-review-2018docx.pdf

 • Ldp Gtaa Final Feb16 (PDF 2.70 MB)

  m.Id: 26657
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ldp Gtaa Final Feb16
  mSize: 2.70 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14918/ldp_gtaa_final_feb16.pdf

 • Homelessness Strategy 2018 22 (PDF 1.05 MB)

  m.Id: 26658
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Homelessness Strategy 2018 22
  mSize: 1.05 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14919/neath-port-talbot-council-homelessness-strategy-2018-22.pdf

 • Nptcbc Local Housing Strategy 2015 (PDF 10.35 MB)

  m.Id: 26659
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Nptcbc Local Housing Strategy 2015
  mSize: 10.35 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14920/nptcbc_local_housing_strategy_2015.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete