Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwybodaeth am Lifogydd Sgiwen

Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan y llifogydd neu os ydych chi wedi cael eich symud allan o'ch gartref ac nad ydych chi wedi cysylltu â'r cyngor eto, gwnewch hynny trwy lenwi ein ffurflen ar-lein neu gallwch adael eich manylion cyswllt yn ein Canolfan Digwyddiadau i Gefnogi Preswylwyr. Mae'r Ganolfan wedi'i lleoli yn Ysgol Gynradd Abbey (gyferbyn â Blodau)

Diweddariadau Blaenorol
Ffordd Gwyro Dros Dro Arfaethedig

Ffordd Gwyro Dros Dro Arfaethedig

Storm Christoph a Grant Cymorth Llifogydd Sgiwen

How to apply for the Skewen flood support grant

Cwestiynau Cyffredin am Lifogydd Sgiwen

Cwestiynau poblogaidd am lifogydd Sgiwen

Cymorth i Sgiwen

If you have been affected by the floods in Skewen, sign up to receive the latest information

Diweddariadau Digwyddiad Sgiwen

Ymateb i lifogydd yn Sgiwen, Castell-nedd

Prynu Lleol CNPT

Dod o hyd i fusnesau lleol Castell-nedd Port Talbot