Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dewch i Sgwrsio - Gyda'n Gilydd Ni Yw CNPT

Croeso i Dewch i Sgwrsio CNPT.

Mae’r ymgynghoriad bellach AR GAU ar ein Cynllun Corfforaethol a’n cynigion Cyllideb Drafft. 

Yn ystod yr haf fe ofynnon ni i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghastell-nedd Port Talbot beth sy’n bwysig iddyn nhw nawr ac yn y dyfodol. Fe helpodd hyn ni i lunio ein Cynllun Corfforaethol Drafft 2022-27, sef ‘Adfer, Ailosod, Adnewyddu’ a’n cynigion Cyllideb ar gyfer 2022/23.

Mae effaith Covid-19 wedi golygu ein bod wedi wynebu llu o heriau a ffyrdd newydd o weithio. Ond rydyn ni wedi ymateb i’r heriau hynny – gyda’n gilydd. Erbyn hyn mae gennym gyfle unigryw i harneisio ein ymdeimlad newydd o fod yn gymuned. Gan weithio ar y cyd ar bethau sy’n bwysig i chi, gallwn ‘Adfer, Ailosod, Adnewyddu’ er mwyn symud ymlaen gyda’n gilydd ac adeiladu gwell dyfodol i bawb yn CNPT.  

E-bost: letstalk@npt.gov.uk