Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dewch i Sgwrsio

Diolch am helpu ffrindiau, teulu ac eraill yn eich cymuned yn ystod y pandemig.  

Mae wedi bod yn gyfnod anodd i bawb.  

Efallai bod COVID wedi cadw pobl ar wahân, ond mae'r pandemig wedi dangos pan fyddwn ni'n dod ynghyd, gallwn wneud gwahaniaeth.  

Yn awr, hoffai Cyngor Castell-nedd Port Talbot fanteisio ar yr ysbryd cymunedol hwn, fel y gallwch ein helpu i'ch gwasanaethu chi'n well. 

Ond nid ymgynghoriad arferol gan y cyngor yw hwn. 

Nid ydym yn gofyn i chi ymateb i gynigion nac i gwestiynau penodol.  

Mae hyn oherwydd ein bod am i chi bennu'r agenda. Rydym am i chi siarad â ni am yr hyn sy'n bwysig i chi. 

Mae eich barn, eich pryderon a'ch syniadau'n bwysig i ni a gallwch chi helpu i lywio'r hyn y mae'r cyngor yn ei wneud yn y dyfodol.  

Nid yw ein hadnoddau'n ddiderfyn, felly ni allwn addo gwneud popeth.  

Ond gallwn addo gwrando, ac ystyried eich blaenoriaethau yn ein cynllunio.  

Felly, dewch i sgwrsio fel y gallwn symud yn ein blaenau gyda’n gilydd. 

Ennillwch wobr

Bydd unrhyw un sy'n cymryd rhan yn yr arolwg yn cael cyfle i gymryd rhan yn ein raffl fawr. Bydd 50 o bobl yn cael eu tynnu ar hap i ennill tocynnau a thocynnau i wahanol leoliadau o amgylch bwrdeistref y sir (bydd gennych ddewis o docynnau i sioe / digwyddiad dethol neu docyn ar gyfer Parc Gwledig Margam). Telerau ac amodau yma.

Dywedwch wrthym beth sy'n bwysig i chi