Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dewch i Sgwrsio - Gyda'n Gilydd Ni Yw CNPT

Croeso i Dewch i Sgwrsio CNPT.

Cyfarfodydd wyneb yn wyneb am y sefyllfa ariannol. 

Mae aelodau Clymblaid yr Enfys Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi cyhoeddi dyddiadau a lleoliadau cyfres o cyfarfodydd cyhoeddus i drafod yr amodau ariannol cythryblus presennol a beth allai’r rhain eu golygu i’r cyngor a gwasanaethau’r cyngor.

Er mwyn peri bod y digwyddiadau mor hygyrch â phosib, byddan nhw’n digwydd mewn chwe thref a phob un o’r pum cwm drwy gydol Tachwedd a Rhagfyr fel a ganlyn:

 • Maw 22 Tach (dechrau am 6.00pm) – Building Blocks, Resolfen
 • Mer 23 Tach (dechrau am 6.00pm) – Theatr y Dywysoges Frenhinol, Port Talbot
 • Iau 24 Tach (dechrau am 6.00pm) – Canolfan Gelfyddydau Pontardawe
 • Llun 28 Tach (dechrau am 6.00pm) – Neuadd y Dref, Castell-nedd
 • Mer 30 Tach (dechrau am 6.30pm) – Neuadd y Dref, Glyn-nedd
 • Iau 1 Rhag (dechrau am 6.00pm) – Canolfan Gymunedol Cwm-gors
 • Llun 5 Rhag (dechrau am 5.00pm) – Canolfan Gymunedol Blaendulais
 • Maw 6 Rhag (dechrau am 6.00pm) – Llyfrgell Cwmafan
 • Mer 7 Rhag (dechrau am 6.00pm) – Neuadd Gymunedol Ystalyfera
 • Maw 13 Rhag (dechrau am 6.00pm) – Canolfan Chwaraeon Hengwrt, Llansawel
 • Mer 14 Rhag (dechrau am 6.00pm) – Neuadd Carnegie, Sgiwen
 • Iau 15 Rhag (dechrau am 6.00pm) - Llyfrgell Cymer Afan

Mae croeso i bawb fynychu.

Rydym yn croesawu’r defnydd o’r Gymraeg. Os dymunwch ddefnyddio’r Gymraeg, rhowch wybod i ni drwy e-bost o leiaf 3 diwrnod gwaith cyn y cyfarfod perthnasol. 

E-bost: sgwrsio@npt.gov.uk