Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

YGG Blaendulais

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen, neu cysylltwch a Chyngor Castellnedd Port Talbot ar 01639686939

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.45 yb

Llwybr 578 Crynant

  • Gweithredwr: DANSA
  • Ffôn: 01639 751067
Safle Bws Amser
Crynant Post Office 08.35
Main Road, Crynant - All stops 08.35 - 08.40

Llwybr 579 Banwen, Dyffryn Cellwen

  • Gweithredwr: DANSA
  • Ffôn: 01639 751067
Safle Bws Amser
Roman Road, Banwen 08.35
Main Road, Banwen 08.38

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.