Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

YGG Castell Nedd

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen, neu cysylltwch a Chyngor Castellnedd Port Talbot ar 01639686939

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.50 yb

Llwybr 590 Cilfrew, Aberdulais, Tonna

  • Gweithredwr: Cymru Coaches
  • Ffôn: 01792 583610
Safle Bws Amser
Main Road, Bryncoch 08.10
Cilfrew 08.21
Fforest Hill 08.25
Ynysgerwyn 08.28
Tonna Hospital 08.32
Tonna 08.35

Llwybr 591 Tonmawr, Pontrhydyfen

  • Gweithredwr: Forge Travel
  • Ffôn:: 01656 733333
Safle Bws Amser
Oakwood 08.02
Pontrhydyfen 08.05
Efail Fach 08.09
Tonmawr 08.14
The Hollins (near Crynant School 08.20

Tacsi a Gwasanaethau Bwydo

  • Cysylltwch gyda’r gweithredwr am manylion casglu os gwelwch fod yn dda.

Llwybr 589 Skewen, Sgiwen

  • Gweithredwr: Dial a Dap Taxis
  • Ffôn:: 07814 833006

Llwybr 592 Bryncoch, Dyffryn

  • Gweithredwr: Dial a Dap Taxis
  • Ffôn:: 07814 833006

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.