Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ffïoedd a Thaliadau 2021/22

Hyd y gwasanaeth yw 20 munud, gyda 5 munud i bawb ddod i mewn a 5 munud i bawb adael.

1.Ffïoedd Amlosgi a Gwasanaethau Ategol 

 1. Ffoetws, plentyn marw-anedig neu blentyn hyd at ac yn cynnwys 17 oed- Nil
 2. 18 oed neu'n hŷn, heb dystysgrif amlosgi - £617
 3. 18 oed ac yn hŷn, gan gynnwys tystysgrif amlosgi - £630.50
 4. Ffi ychwanegol ar gyfer amlosgi ar ddydd Sadwrn - £346
 5. Amlosgiad dwbl (2 oedolyn mewn un gwasanaeth) - £1246
 6. Amlosgiad yn unig am 9am (yn ystod yr wythnos yn unig), gan gynnwys tystysgrif - £530.50
 7. Amlosgiad yn unig am 9am (yn ystod yr wythnos yn unig), heb dystysgrif - £517
 8. Gwasanaeth Coffa - £175

DS Mae'r ffïoedd uchod yn b., c. & d. yn cynnwys yr holl wasanaethau sy'n ymwneud ag amlosgiad. Gellir defnyddio'r consesiwn o dan a. ar y cyd ag c., 6. a 7. isod a ffïoedd Wesley Media.

2. Tystysgrif Amlosgi (ychwanegol) - £13.50

3. Darn o'r Gofrestr - £12

4. Blaendal dros dro ar gyfer gweddillion a amlosgwyd fesul mis (ar ôl 1 mis) - £32.50

5. Cael gwared ar weddillion a amlosgwyd o amlosgfeydd eraill - £44

6. 20 munud yn ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth yn y capel (yn ystod yr wythnos) - £31.50

7. 20 munud ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth yn y capel (dydd Sadwrn) - £43

8. Bod yn dyst i gladdu gweddillion a amlosgwyd

 • Yn ystod yr wythnos - £45
 • Dydd Sadwrn - £62

9. Yrnau a Chasgedi

 1. Casged bren - £36.50
 2. Wrn metel efydd - £26.50
 3. Cynhwysydd cardbord lliw gwin plaen - £15.50
 4. Cynhwysydd cardbord gwyn mawr - £18.50
 5. Cynhwysydd cardbord gwyn canolig - £14
 6. Cynhwysydd cardbord gwyn bach - £9
 7. Wrn bach metel gwyn i fabanod - £19.50
 8. Tiwb gwasgaru lliw gwin bioddiraddadwy - £20

10. Ffïoedd Wesley Media​

 • Recordiad sain (Cof bach USB neu CD yn ôl y gofyn)
  • USB/CD 1af - £46.25 + TAW @ 20% (£9.25) Cyfanswm = £55.50
  • USB/CDs ychwanegol - £20 + TAW @ 20% (£4) Cyfanswm = £24
 • Recordiad fideo (Cof bach USB neu CD yn ôl y gofyn)
  • USB/CD 1af - £46.25 + TAW @ 20% (£9.25) Cyfanswm = £55.50
  • USB/CDs ychwanegol - £20 + TAW @ 20% (£4) Cyfanswm = £24
  • Teyrnged sy'n rhan o recordiad fideo - £15.84 + TAW @ 20% (£3.16) Cyfanswm = £19
  • Dolen y gellir ei lawrlwytho - £20 + TAW @ 20% (£4) Cyfanswm = £24
 • Teyrnged Weledol
  • Hyd at 20 llun a fideo 4 munud - £66.67 + TAW @ 20% (£13.33) Cyfanswm = £80
  • Hyd at 30 llun a fideo 4 munud - £80.42 + TAW @ 20% (£16.08) Cyfanswm = £96.50
  • Hyd at 50 llun a fideo 4 munud - £112.50 + TAW @ 20% (£22.50) Cyfanswm = £135.00
  • Hyd at 70 llun ar y mwyaf a fideo 4 munud - £145.83 + TAW @ 20% (£29.17) Cyfanswm = £175
  • Copi USB o'r deyrnged - £27.92 + TAW @ 20% (£5.58) Cyfanswm = £33.50
  • Llun sengl (llun wedi'i rewi) - £15.84 + TAW @ 20% (£3.16) Cyfanswm = £19
  • Fideo hyd at 5 munud o hyd - £44.59 + TAW @ 20% (£8.91) Cyfanswm = £53.50
 • Gweddarlledu
  • Fesul gwasanaeth - £46.25 + TAW @ 20% (£9.25) Cyfanswm = £55.50