Tîm Adnoddau Cymunedol

Gwasanaeth ar y cyd yw'r Tîm Adnoddau Cymunedol (TAC) a ddarperir gan Fwrdd Iechyd PABM a Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Castell-nedd Port Talbot. Mae'r TAC yn helpu oedolion (dros 18 oed) sy'n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot y mae angen cefnogaeth arnynt i fyw'n annibynnol, yn eu tai eu hunain.

Mae'r TAC yn cynnig gwasanaeth gwell sy’n sicrhau bod cleifion yn derbyn yr ymyriad cywir, ar yr adeg gywir gan y gweithiwr proffesiynol cywir. Mae'n symleiddio'r broses trwy gyd-drefnu anghenion iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae'r TAC yn cynnwys 5 gwasanaeth:

Mae'n hawdd cael mynediad i'r TAC a'I wasanaethau. Mae un pwynt cyswllt i bobl y mae angen cefnogaeth arnynt gan y gwasanaeth. Gelwir hyn yn Borth CNPT.