Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn cydnabod bod iaith a diwylliant yn rhannau hanfodol o hunaniaeth unigolyn ac felly mae’n ymrwymedig i hyrwyddo a dathlu’r iaith Gymraeg a’i diwylliant mewn ffordd ragweithiol a chynhwysol ar draws ei ysgolion i gyd.

Mae ein Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 2022-2032 yn manylu ar sut rydym yn bwriadu cefnogi a datblygu addysg Gymraeg ymhellach mewn ysgolion a sut rydym yn cynllunio ar gyfer twf yn y dyfodol.

Mae'r cynllun drafft yn allan ar gyfer ymgynghoriad. Anfonwch ymatebion i education@npt.gov.uk erbyn 7 Ionawr 2022.
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-2032