Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn cydnabod bod iaith a diwylliant yn rhannau hanfodol o hunaniaeth unigolyn ac felly mae’n ymrwymedig i hyrwyddo a dathlu’r iaith Gymraeg a’i diwylliant mewn ffordd ragweithiol a chynhwysol ar draws ei ysgolion i gyd.

Mae ein Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 2017-2020 yn manylu ar sut rydym yn bwriadu cefnogi a datblygu addysg Gymraeg ymhellach mewn ysgolion a sut rydym yn cynllunio ar gyfer twf yn y dyfodol.

Mae’r cynllun yn manylu ar sut byddwn yn sicrhau datblygiad pellach dros gyfnod o 3 blynedd tan 2020 ac yn adlewyrchu’r cyngor a’r arweiniad a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod cyfnod datblygu’r cynllun.

Mae ein Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 2017-20 wedi bod yn destun ymgynghoriad eang ac wedi cael ei gymeradwyo gan y cyngor a chan Lywodraeth Cymru.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 2017-20
1.22 MB