Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Sut ydw i'n pleidleisio?

Cofrestru i Bleidleisio Ar-lein

Pam ddylwn i Gofrestru?

  • Mae’r wybodaeth yn ofynnol yn ôl y gyfraith.
  • Os nad ydych wedi cofrestru, ni allwch bleidleisio mewn etholiadau.
  • Gallwch gael problem wrth geisio cael credyd, benthyciadau, cytundebau ffôn, morgais neu gyfrif banc gan fod asiantaethau gwirio credyd yn defnyddio’r gofrestr.
  • Os nad oeddech wedi cofrestru'n flaenorol, gallwch gofrestru dan y system newydd yn www.gov.uk/register-to-vote.

I gael mwy o wybodaeth, dewiswch ardal isod: