Sut ydw i'n pleidleisio?

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol
Cofrestrwch erbyn 11:59pm ar 26 Tachwedd i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr

Mae'r ffordd rydym yn cofrestru i bleidleisio wedi newid

Newidiodd y system gofrestru ym mis Mehefin 2014. Enw'r system newydd yw 'Cofrestru Etholiadol Unigol' (IER) a dyma'r newid mwyaf i'r system cofrestru pleidleiswyr mewn can mlynedd.

Bydd y rhan fwyaf o bobl sydd eisoes wedi cofrestru'n cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r gofrestr newydd. Fodd bynnag, bydd angen i rai pobl ailgofrestru yn Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Bydd pobl yn yr ardal hefyd nad ydynt wedi cofrestru i bleidleisio o gwbl, felly bydd angen iddynt gofrestru i gael dweud eu dweud yn yr etholiadau.

Os nad oeddech wedi cofrestru'n flaenorol, gallwch gofrestru dan y system newydd yn www.gov.uk/register-to-vote.

Pam ddylwn i Gofrestru?

  • Mae’r wybodaeth yn ofynnol yn ôl y gyfraith.
  • Os nad ydych wedi cofrestru, ni allwch bleidleisio mewn etholiadau.
  • Gallwch gael problem wrth geisio cael credyd, benthyciadau, cytundebau ffôn, morgais neu gyfrif banc gan fod asiantaethau gwirio credyd yn defnyddio’r gofrestr.

I gael mwy o wybodaeth, dewiswch ardal isod: