Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ynglŷn â'r Tîm Seicoleg Addysg

Gwasanaeth Seicoleg Addysgol - Rhoi seicoleg wrth wraidd datblygiad plant

Ein Bwriad

"Rydym yn cymhwyso gwybodaeth seicolegol o ddatblygiad plant, dysgu ac ymddygiad i hyrwyddo datblygiad cadarnhaol, a gwella canlyniadau a lles, plant, pobl ifanc, teuluoedd a sefydliadau."

Ein Gweith

Rydym yn cynnal ymgynghoriadau rheolaidd a sesiynau datrys problemau gydag athrawon, rhieni a gofalwyr ac amrywiaeth o weithwyr proffesiynol eraill i archwilio unrhyw rwystrau i ddysgu a lles y disgyblion er mwyn creu canlyniadau cadarnhaol ar gyfer pawb. Mae pob Seicolegydd Addysgol yn gyfrifol am clwstwr o ysgolion ac rydym yn cynnig rhaglen ymweld yn rheolaidd.

Mae nifer yr ymweliadau a ddyrennir yn dibynnu ar faint yr ysgol a lefel yr angen. Mae mynediad i'n gwasanaeth Seicolegydd Addysgol drwy’r ysgolion. Rydym hefyd yn ymdrin ag ysgolion sy'n cynnig darpariaeth arbenigol i ddisgyblion o fewn yr awdurdod. Gweler y rhestr o ddarpariaethau arbenigol yng Nghastell-nedd Port Talbot. Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys: Ymgynghori, Asesu, Arsylwi, Hyfforddiant, Gwaith Therapiwtig ac Ymchwil a Chyngor Polisi. 

Cwrdd Ein Tîm

Rydym yn dîm craidd o 6 seicolegwyr addysg yn gweithio ym mhob ysgol ar draws Castell-nedd Port Talbot. Rydym i gyd yn ymarferwyr seicolegol wedi cofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Yn ogystal, mae seicolegwyr addysg yn gweithio o fewn y Tîm Dechrau'n Deg a hefyd y Derbyn Gofal Gwasanaethau Addysg Plant. Nid yw'r Seicolegydd Addysgol hyn yn ychwanegu at y lefel sydd ar gael i'r gwasanaeth craidd. Cliciwch yma i ddod o hyd i'ch seicolegydd addysgol.

d3