Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Llyfrgelloedd Cymunedol

Llyfrgelloedd Cymunedol

Llyfrgelloedd sy'n cael eu rhedeg gan grwpiau cymunedol lleol gyda chefnogaeth gan Lyfrgelloedd Castell Nedd Port Talbot a reolir yn y gymuned.

Beth mae Llyfrgell Gymunedol yn Cynnig?

  • benthyg llyfrau gyda cherdyn Llyfrgelloedd CNPT
  • gofyn am a benthyg llyfrau gyda cherdyn Llyfrgelloedd CNPT
  • dychwelyd llyfrau a fenthycwyd o unrhyw Lyfrgell CNPT
  • adnewyddu llyfrau ar gerdyn Llyfrgelloedd CNPT
  • ymuno â Llyfrgelloedd CNPT
  • roi gwybod am newidiadau i'ch manylion aelodaeth

Mynediad i'r Rhyngrwyd

Mae'r rhan fwyaf o'n llyfrgelloedd a reolir yn y gymuned yn darparu mynediad i'r rhyngrwyd, fodd bynnag, bydd angen eich cerdyn Llyfrgell CNPT a PIN arnoch.

Mae defnyddio cyfrifiadur a mynediad i'r rhyngrwyd yn cael ei reoli gan y llyfrgelloedd cymunedol ac nid gan lyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynghylch a defnydd cyfrifiadur neu fynediad i'r rhyngrwyd at y llyfrgell cymunedol perthnasol.