Ymgynghoriadau

Diolch am ymweld â thudalen ymgynghori Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, lle gallwch roi sylwadau ac adborth ar bynciau sy'n berthnasol i Gastell-nedd Port Talbot.

Edrychwn ymlaen at ddarllen eich ymatebion ar ein ymgynghoriadau.

Ymgynghoriadau presennol

Ymgynghoriad Manylion  
Arolwg gwefan

Hoffem gael eich barn ar ein gwefan. Bydd eich barn yn ein helpu i wella ein cynnwys a sicrhau ei fod yn parhau i ddiwallu eich anghenion.

Ymgynghoriadau’r Amgylchedd

Gallwch weld yr holl ymgynghoriadau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, gan gynnwys Cynllunio, Trafnidiaeth, Bioamrywiaeth a Chefn Gwlad, yma