Ymgynghoriadau

Diolch am ymweld â thudalen ymgynghori Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, lle gallwch roi sylwadau ac adborth ar bynciau sy'n berthnasol i Gastell-nedd Port Talbot.

Edrychwn ymlaen at ddarllen eich ymatebion ar ein ymgynghoriadau.


Ymgynghoriadau presennol

Nid oes unrhyw ymgynghoriadau yn rhedeg ar hyn o bryd. Ewch i'r dudalen hon eto yn fuan.

Ymgynghoriadau’r Amgylchedd

Gallwch weld yr holl ymgynghoriadau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, gan gynnwys Cynllunio, Trafnidiaeth, Bioamrywiaeth a Chefn Gwlad, yma