Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ymgynghoriadau

Diolch am ymweld â thudalen ymgynghori Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, lle gallwch roi sylwadau ac adborth ar bynciau sy'n berthnasol i Gastell-nedd Port Talbot.

Edrychwn ymlaen at ddarllen eich ymatebion ar ein ymgynghoriadau.

Ymgynghoriadau presennol

Ymgynghoriad Manylion  
Polisi Gosod Tai ar y Cyd 2021

 

Dweud eich dweu
Ymgynghoriad Teithio Llesol​

Mae angen eich help chi arnom ni wrth i ni lunio cynlluniau Teithio Llesol i wella trefi a phentrefi yng Nghastell-nedd Port Talbot, a’u gwneud yn lleoedd gwell i fyw a gweithio ynddynt, ac ymweld â nhw.

Dweud eich dweud
Arolwg gwefan

Hoffem gael eich barn ar ein gwefan. Bydd eich barn yn ein helpu i wella ein cynnwys a sicrhau ei fod yn parhau i ddiwallu eich anghenion.

Dweud eich dweud
Fframwaith Sicrhau Ansawdd ar gyfer Darparu Gwasanaethau Byw â Chymorth Anabledd Dysgu a Iechyd Meddwl

Fframwaith Sicrhau Ansawdd ar gyfer Darparu Gwasanaethau Byw â Chymorth Anabledd Dysgu a Iechyd Meddwl, sy’n nodi’r meini prawf y bydd darparwyr cynlluniau byw â chymorth i oedolion yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cael eu hasesu yn eu herbyn. Mae’n galluogi’r Cyngor i asesu effaith gwasanaethau a gwella safon y gwasanaeth a ddarperir, pan fydd angen hynny.

 

Dweud eich dweud

Ymgynghoriadau’r Amgylchedd

Gallwch weld yr holl ymgynghoriadau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, gan gynnwys Cynllunio, Trafnidiaeth, Bioamrywiaeth a Chefn Gwlad, yma

Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT