Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ymgynghoriadau

Diolch am ymweld â thudalen ymgynghori Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, lle gallwch roi sylwadau ac adborth ar bynciau sy'n berthnasol i Gastell-nedd Port Talbot.

Edrychwn ymlaen at ddarllen eich ymatebion ar ein ymgynghoriadau.

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus Ddrafft 2023-2027

Mae llawer o ffyrdd i unigolion, grwpiau a sefydliadau gyfranogi wrth wneud ein penderfyniadau. Rydym yn ymgynghori ar ein Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus Ddrafft 2023-2027

Dweud Eich Dweud

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus CnPT Cynllun Lles drafft 2023-28

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot wedi cyhoeddi Cynllun Lles Lleol drafft ac mae'n gofyn am adborth i helpu i sicrhau y bydd y cynllun terfynol yn helpu i wella lles ledled y fwrdeistref sirol.

Dweud eich dweud

Ymgynghoriadau’r Amgylchedd

Ymgynghoriadau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, gan gynnwys Cynllunio, Trafnidiaeth, Bioamrywiaeth a Chefn Gwlad

Ymgynghoriadau Tai

Dweud eich dweud ar yr ymgynghoriadau tai sydd ar waith ar hyn o bryd

Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT