Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyngor i ddefnyddwyr

Mae ein taflenni cyngor i ddefnyddwyr yn rhoi gwybodaeth a chyngor am broblemau ynglŷn â phrynu nwyddau a gwasanaethau. Maent wedi'u trefnu yn ôl pwnc i'ch helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth orau i chi. Darperir y testun ar y tudalennau hyn gan y Sefydliad Safonau Masnach ac mae'n cynnwys y cyngor diweddaraf ar y pynciau dan sylw. Os na allwch ddod o hyd i ateb i'ch problemau neu mae angen mwy o gyngor arnoch, ffoniwch Cyngor Ar Bopeth ar 0808 2231133 (Saesneg) neu 0808 2231144 (Cymraeg).

Dolenni defnyddiol