Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyngor i ddefnyddwyr

Mae ein taflenni cyngor i ddefnyddwyr yn rhoi gwybodaeth a chyngor am broblemau ynglŷn â phrynu nwyddau a gwasanaethau. Maent wedi'u trefnu yn ôl pwnc i'ch helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth orau i chi. Darperir y testun ar y tudalennau hyn gan y Sefydliad Safonau Masnach ac mae'n cynnwys y cyngor diweddaraf ar y pynciau dan sylw. Os na allwch ddod o hyd i ateb i'ch problemau neu mae angen mwy o gyngor arnoch, ffoniwch Cyngor Ar Bopeth ar 0808 223 1144.

Dolenni defnyddiol

  • Gwasanaeth Dewis Post - gwasanaeth am ddim i atal derbyn post digroeso
  • Cynllun Dewis Ffôn - gwasanaeth am ddim i atal derbyn galwadau gwerthu a marchnata digroeso
  • Cynllun Dewis E-bost - cofrestr ganolog lle gall unigolion gofrestru eu dymuniad i beidio â derbyn e-byst digroeso
  • Rhifau Ffôn Cyfradd Premiwm - rheoleiddiwr gwasanaethau cyfradd premiwm yn y DU
  • Twyllwyr Credyd - Mae'r Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (UBAAC) yn targedu benthycwyr arian anghyfreithlon, a adwaenir hefyd fel twyllwyr credyd