Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad O Gysylltiad Lleol

Mae hawl gennych gofrestru fel etholwr drwy Ddatganiad o Gysylltiad Lleol os cewch eich cynnwys yn un o'r categorïau canlynol:-

  • Rydych ar hyn o bryd yn glaf sy'n byw mewn ysbyty meddwl ac ni fyddai hawl gennych gael eich cofrestru pe baech yn byw mewn unrhyw fan arall
  • Rydych ar hyn o bryd yn byw mewn man lle rydych yn cael eich remandio yn y ddalfa heblaw am wedi i chi gael eich euogfarnu o unrhyw drosedd, ac ni fyddai hawl gennych gael eich cofrestru pe baech yn byw mewn unrhyw fan arall
  • Rydych yn berson digartref nad ydych yn byw mewn unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Unedig

Os hoffech wneud cais i gofrestru yn y ffordd hon, cysylltwch â'n tîm Gwasanaethau Etholiadol a gofynnwch am ffurflen gais "Datganiad o Gysylltiad Lleol". Mae'n rhaid i'r math hwn o gais gael ei adnewyddu bob blwyddyn.