Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Corfrestru Dienw

Os rydych yn credu y byddai eich diogelwch personol mewn perygl pe bai'ch enw'n ymddangos ar y Rhestr Pleidleiswyr, efallai y gallech gofrestru'n ddienw. Er y cyflwynwyd rheolau newydd yn 2007 a fydd yn caniatáu i rai pobl gofrestru yn y ffordd hon, maent yn eithriadol o lym ac fe'u nodir yn y gyfraith.

I fod yn gymwys, bydd angen naill ai:

  1. 1. Orchymyn Llys neu Wahardd cyfredol  arnoch, er eich lles chi neu rywun yn eich cartref neu i'ch amddiffyn; neu
  2. 2. Berson cymwys i gefnogi'ch cais. Mae'n rhaid i'r person hwnnw fod yn:
  • Swyddog yr heddlu, sy'n Uwch-arolygydd, neu'n uwch na'r radd hon, mewn unrhyw heddlu yn y DU.
  • Cyfarwyddwr Cyffredinol y Gwasanaethau Diogelwch neu Asiantaeth Troseddau Cyfundrefnol Difrifol
  • Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion neu'r Gwasanaethau Plant yn Lloegr, cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru,
  • Uwch-swyddog Gwaith Cymdeithasol yn yr Alban, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol neu'n Gyfarwyddwr Gweithredol Gwaith Cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon.

Sylwer: Nid oes rhaid i'r swyddog cymwys fod yn gweithio yn yr un ardal â'r ymgeisydd, ond ni ellir diprwyo'r ardystiad i berson ar lefel is yn ei sefydliad.

Os hoffech wneud cais i gofrestru yn y ffordd hon, cysylltwch â’n tîm Gwasanaethau Etholiadol a fydd yn barod i helpu. Mae'n rhaid i'r math hwn o gais gael ei adnewyddu bob blwyddyn.