Cydlynwyr Ardaloedd Lleol

Cefnogaeth yn eich cymuned

Mae Cydlynu Ardaloedd Lleol yn gynllun i helpu pobl i beidio â chyrraedd argyfwng yn eu bywyd neu helpu pobl i wella os cafwyd argyfwng eisoes. Rydym yn gweithio gyda chi a’ch teulu i’ch helpu i fyw bywyd gwell. 

Mae’r gefnogaeth am ddim; nid oes unrhyw asesiadau na phroses gyfeirio, na chyfyngiadau amser.

Sut gallwn helpu

Gall eich cydlynwr eich helpu i:

 • Gael mynediad i wybodaeth a gwasanaethau
 • Cael eich clywed, bod mewn rheolaeth a gwneud dewisiadau
 • Nodi eich cryfderau, nodau ac anghenion
 • Dod o hyd i atebion ymarferol i wneud newidiadau cadarnhaol
 • Datblygu'r defnydd o rwydweithiau lleol
 • Cynllunio am y dyfodol
 • Cymryd rhan yn eich cymuned leol

Rhwydweithiau Cefnogi

Mae gan gydlynwyr gysylltiadau a pherthnasoedd presennol i helpu pobl mewn argyfwng. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Gwasanaethau'r cyngor
 • Gwasanaethau iechyd
 • Gwasanaethau brys
 • Sefydliadau gwirfoddol
 • Grwpiau cymunedol

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â'ch Cydlynydd Ardaloedd Lleol os ydych yn meddwl y gallech chi neu rywun rydych yn ei adnabod elwa o'i gymorth.

Sgiwen, Mynachlog Nedd a Longford

 

Enw: Emma Jones
Ffon: 07583 780 991
Ebost: e.jones7@npt.gov.uk

 

Cymmer, Gwynfi & Glyncorrwg

 Christy Buckley

Enw: Christy Buckley
Ffon: 07813 008 208
Ebost: c.buckley@npt.gov.uk

 

Ynysmeudwy, Godre’rgraig, Ystalyfera, Cwmtwrch a Brynaman Isaf

 Kirstie Richards

Enw: Kirstie Richards
Ffon: 07866 794 343
Ebost: k.richards3@npt.gov.uk

 

Cwmafan, Bryn a thref Port Talbot
Jayne Coleman

Enw: Jayne Coleman
Ffon: 07976774147
Ebost: j.coleman@npt.gov.uk

 

Y Creunant, Blaendulais, Onllwyn, Glyn-nedd a
Banwen

Enw: Ioan Richards
Ffon: 07971113832
Ebost: i.richards@npt.gov.uk

 

Dwyrain Llansawel, Gorllewin Llansawel, a Dwyrain Castell-nedd (Melin)

Enw: Aled Davies
Ffon: 07816929489
Ebost: a.davies11@npt.gov.uk