Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Tir ac Eiddo

Mae'r ffordd y mae'r Cyngor yn defnyddio ac yn rheoli asedau yn ganolog i'w allu i gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau gwerth gorau. Gall adeilad sy'n addas i'w ddiben yn y lleoliad cywir i ddefnyddwyr wneud yr holl wahaniaeth rhwng gwasanaeth da a gwael. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn berchen ac yn rheoli asedau eiddo yn amrywio o gyfansoddion garej a thir pori i lety dinesig ac unedau diwydiannol.

Ar werth - Argaeledd Presennol

Argaeledd ar gyfer tir ac eiddo, gwarged i'r gofynion

I'w Rhentu - Argaeledd Presennol

Argaeledd Unedau Diwydiannol, Swyddfeydd ac ati

Ystadau Diwydiannol

Gwybodaeth am yr holl ystadau a rheolir gan y Cyngor

Marchnad Dan Do Castell-nedd

Gwybodaeth am farchnad dan do Castell-nedd

Garejys Domestig

Cyfansoddion garejys Castell-nedd Port Talbot

Prynu Prydles Tir

Prydles Prydles Tir Rhydd-ddaliad

Perchnogaeth Tir

Gwnewch ymholiad am berchnogaeth tir

Mân Werthiannau/Tenantiaethau Tir

Ceisiadau i brynu neu brydlesu parseli bach o dir

Tir Pori

Tir pori i'w rhentu