Tir ac Eiddo

Mae ffordd y mae'r Cyngor yn defnyddio ac yn rheoli asedau yn ganolog i'w gallu i chynnal gwasanaeth Gwerth Gorau. Gall adeilad addas yn y lleoliad iawn gwneud y gwahaniaeth rhwng gwasanaeth da a gwasanaeth gwael. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn berchen ar ac yn rheoli asedau eiddo sydd yn amrywio o chyfansoddion Garej, thir pori, llety Dinesig ac unedau diwydiannol.