Tir ac Eiddo

Mae'r ffordd y mae'r Cyngor yn defnyddio ac yn rheoli asedau yn ganolog i'w allu i gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau gwerth gorau. Gall adeilad sy'n addas i'w ddiben yn y lleoliad cywir i ddefnyddwyr wneud yr holl wahaniaeth rhwng gwasanaeth da a gwael. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn berchen ac yn rheoli asedau eiddo yn amrywio o gyfansoddion garej a thir pori i lety dinesig ac unedau diwydiannol.