Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwasanaethau a Ffïoedd

Gwasanaethau a Phrisiaul
Gwasanaeth Ffï
Llyfrau 10 Llyfr am 3 wythnos Dim tâl am fenthyciad. 
*Gair Llafar 3 eitem am 3 wythnos 75c yr eitem. Eitemau nam ar y golwg am ddim. Eitemau plant am ddim.

*DVD
3 yr wythnos

Set o DVDau mewn bocs (2 wythnos)

£2.00 am DVD yr wythnos
£1.00 am DVD plant yr wythnos

£4.00 am bocs

Llungopïo (Du a Gwyn) 15c y ddalen A4 and 22c y ddalen A3
* Llungopïo (Lliw) 70c y ddalen A4 & £1 y ddalen A3
Darllenydd-argraffydd 40c
* Lamineiddio £1.20 A4 ac £1.80 A3
Argraffu cyfrifiadurol y ddalen - lliw 70c y ddalen
Argraffu cyfrifiadurol y ddalen -Du a Gwyn 15c y ddalen
Cadw eitemau Ni chodir tâl am stoc a gedwir o fewn y fwrdeistref sirol/Welsh Libraries. £4.00 am stoc a gafwyd o fannau eraill yn amodol ar ddefnydd teg (5 benthyciad yf). Cedwir llyfrau plant am ddim.
* Y Llyfrgell Gerddoriaeth 75c yr eitem
* Defnyddio Cyfleusterau Ffacs Y Deyrnas Unedig - £1.10 am y ddalen gyntaf ac 20c am unrhyw ddalen ychwanegol. Tu allan i’r DU - £2.10 am y ddalen gyntaf a £1 am bob dalen arall. I dderbyn neges ffacs codir tâl o 50c am y ddalen gyntaf a 10c am bob dalen ychwanegol.
* Ymholiadau Hanes Lleol £6.00 fesul hanner awr
Tocyn newydd £1.00 y tocyn (oedolyn) 50c (plentyn)
* Lle arddangos I'w drafod gyda'r sawl sy'n arddangos
*Hurio ystafell £9.00 yr awr

* Mae’r cyfleusterau a farciwyd â seren ar gael mewn llyfrgelloedd arbennig yn unig. Gofynnwch i staff y llyfrgell am fanylion.