Polisi Cynllunio

Newyddion Diweddaraf

Yn darparu’r newyddion diweddaraf gan y tîm Polisi Cynllunio

CDLl a Fabwysiadwyd (2011-2026)

Mae’r CDLl a fabwysiadwyd ar gael i’w ddarllen neu ei lawrlwytho yma

Monitro Blynyddol y CDLl

Mae Adroddiadau Monitro Blynyddol a gyhoeddwyd ar gael i'w darllen neu eu lawrlwytho yma

Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol a gyhoeddwyd ar gael i'w darllen neu eu lawrlwytho yma

Argaeledd Tir Tai

Yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am gyflenwad tir y Cyngor ar gyfer tai

Cysylltwch â'r Polisi Cynllunio

Yn darparu manylion cyswllt y tîm Polisi Cynllunio