Y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol

Y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol

Mae'r Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol yn cefnogi oedolion yng Nghastell-nedd Port Talbot drwy eu helpu i ddod o hyd i weithgareddau a grwpiau addas yn eu cymuned leol a'u mynychu. Nod y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol yw:

  • Annog pobl i adeiladu cyfeillgarwch newydd

  • Cynnwys pobl mewn grwpiau a gweithgareddau cymunedol

  • Hybu annibyniaeth a lles
  • Ennill sgiliau newydd

Cyn trefnu cefnogaeth, mae'r gwasanaeth yn ystyried diddordebau person a'r hyn y mae am ei gyflawni. Yna, bydd y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol yn gweithio gyda'r person i ddod o hyd i weithgareddau addas a threfnu cefnogaeth lle bo'i hangen.

Mae'r astudiaethau achos isod yn disgrifio sut y gall y gwasanaeth gefnogi pobl trwy weithgareddau megis dysgu hobïau a diddordebau newydd, hyfforddiant teithio a chadw'n brysur.

Astudiaethau achos
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Byddwch actif
339 KB
pdf Hobïau a Diddordebau
366 KB
pdf Hyfforddiant Teithio
569 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Meini prawf cymhwysedd

Mae'r Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol ar gael i'r sawl yr aseswyd bod ganddynt anghenion gofal cymdeithasol.

I gael gwybod a ydych chi'n gymwys am y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol, cysylltwch â Phorth CNPT:

Talu am wasanaethau

Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn.

Gwybodaeth bellach:

I gael mwy o wybodaeth am ein Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol, cysylltwch: