Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol

Y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol

Mae'r Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol yn cefnogi oedolion yng Nghastell-nedd Port Talbot drwy eu helpu i ddod o hyd i weithgareddau a grwpiau addas yn eu cymuned leol a'u mynychu. Nod y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol yw:

 • Annog pobl i adeiladu cyfeillgarwch newydd

 • Cynnwys pobl mewn grwpiau a gweithgareddau cymunedol

 • Hybu annibyniaeth a lles
 • Ennill sgiliau newydd

Cyn trefnu cefnogaeth, mae'r gwasanaeth yn ystyried diddordebau person a'r hyn y mae am ei gyflawni. Yna, bydd y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol yn gweithio gyda'r person i ddod o hyd i weithgareddau addas a threfnu cefnogaeth lle bo'i hangen.

Mae'r astudiaethau achos isod yn disgrifio sut y gall y gwasanaeth gefnogi pobl trwy weithgareddau megis dysgu hobïau a diddordebau newydd, hyfforddiant teithio a chadw'n brysur.

Astudiaethau achos

 • Byddwch actif (PDF 339 KB)

  m.Id: 10344
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Byddwch actif
  mSize: 339 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4223/being_active_welsh.pdf

 • Hobïau a Diddordebau (PDF 366 KB)

  m.Id: 10345
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hobïau a Diddordebau
  mSize: 366 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4224/hobbies_and_interests_welsh.pdf

 • Hyfforddiant Teithio (PDF 569 KB)

  m.Id: 10346
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hyfforddiant Teithio
  mSize: 569 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4225/travel_training_welsh.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Meini prawf cymhwysedd

Mae'r Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol ar gael i'r sawl yr aseswyd bod ganddynt anghenion gofal cymdeithasol.

I gael gwybod a ydych chi'n gymwys am y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol, cysylltwch â Phorth CNPT:

 • Ffôn:01792 812825
 • E-bost: (Enw, Cyfeiriad, Dyddiad Geni, Gofyniadau Cymorth)

Talu am wasanaethau

Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn.

Gwybodaeth bellach:

I gael mwy o wybodaeth am ein Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol, cysylltwch:

 • Ffôn: 01792 812825
 • E-bost
 • Oriau agor: 8.30am - 4.30pm, ddydd Llun i ddydd Gwener