Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cofrestrau Cyhoeddus

Cofrestrau Cyhoeddus

Gellir gweld y cofrestrau cyhoeddus canlynol rhwng 10.00 a 16.00 ddydd Llun i ddydd Gwener yn: Is-adran Drwyddedu, Canolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ

Alcohol ac Adloniant

Cofrestr Trwyddedau Mangre
Cofrestr Tystysgrifau Mangre Clwb
Cofrestr Trwyddedau Personol
Cofrestr Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro

Gamblo

Cofrestr Trwyddedau Mangre
Cofrestr Hawlenni Clwb
Cofrestr Loterïau Cymdeithasau Bach
Cofrestr Hawlenni Canolfannau Adloniant Teulu
Cofrestr Hawlenni Hapchwarae am Wobr
Cofrestr Hysbysiadau o Ddefnydd Dros Dro
Cofrestr Hysbysiadau o Ddefnydd Achlysurol

Lles Anifeiliaid

Cofrestr Anifeiliaid Perfformio

Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat

Cofrestr Gyrwyr Cerbyd Hacni
Cofrestr Cerbydau Cerbyd Hacni
Cofrestr Gyrwyr Hurio Preifat

Metel Sgrap ac Adfer Moduron

Cofrestr Delwyr Metel Sgrap
Cofrestr Gweithredwr Adfer Moduron

Gellir gweld y cofrestrau cyhoeddus canlynol trwy apwyntiad yn unig yng Nghanolfan Ddinesig, Castell-nedd SA11 3QZ. Cysylltwch ag Is-adran Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach drwy ffonio 01639 686868.

Amddiffyn y Cyhoedd

Cofrestr Tai Trwyddedig Amlbreswyl
Cofrestr Tyrau Aerdymheru a Chyddwysyddion Anweddu
Cofrestr Sefydliadau Busnes Bwyd
Cofrestr Safleoedd Carafanau
Cofrestr Pontydd Pwyso Cyhoeddus