Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Pwy sy’n rheoli’r lleiniau ymyl ffordd?

Rheolir safleoedd Caru Gwenyn CNPT gan ein timau Gwasanaethau Cymdogaeth gyda chymorth y Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt, tra bydd y polisi o ran y cynllun yn cael ei gydlynu gan yr is-adran Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt, a gellir cyfeirio ymholiadau am y cynllun i’r cyfeiriad environment@npt.gov.uk