Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cwynion a chanmoliaeth

Bob blwyddyn, cawn niferoedd amrywiol o gwynion gan y cyhoedd sy’n anfodlon ar swmp neu amseriad y gwaith a wnawn i gynnal a chadw lleiniau ymyl ffordd glaswellt. I raddau, mae rheoli lleiniau ymyl ffordd yn sefyllfa nad oes modd ei hennill. Mae peth o’r adborth o’r farn bod rhy ychydig o laswellt yn cael ei dorri tra bod adborth arall yn pryderu bod glaswellt wedi cael ei dorri’n rhy gynnar i ganiatáu i flodau gwyllt hadu neu ei fod heb ei dorri’n ddigon cynnar yn y tymor, neu fod y glaswellt wedi cael ei dorri ond bod y torion a adawyd ar ôl yn achosi annibendod.

Rydym yn agored i ychwanegu lleiniau ymyl ffordd ac ardaloedd glaswelltir newydd i’r cynllun ar unrhyw adeg a bydd y penderfyniad i gynnwys ardal benodol yn y cynllun hefyd yn cael ei adolygu os daw nifer sylweddol o gwynion i law. Nodir fodd bynnag, oherwydd bod newid dull rheoli lleiniau ymyl ffordd yn gallu effeithio ar batrymau gwaith ac adnoddau, y gall fod angen aros tan ddechrau’r tymor tyfu nesaf cyn cyflwyno lleiniau ymyl newydd i’r cynllun.