Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Edrychwch i weld pa gefnogaeth allai fod ar gael i chi i’ch helpu gyda chostau cynyddol nwyddau ac ynni, chwyddiant a gwasgfeydd costau byw.

Our warm spaces directory will help you find public spaces or buildings you can use to keep warm and safe.

Help i ddeall pa fudd-daliadau allech chi eu cael

Help gydag arian a dyled

Help gyda chostau anfon eich plentyn i’r ysgol

Help gyda biliau’r cartref

Help gyda chostau gofal plant