Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Trwydded Mangre

Pan fydd unigolyn neu gwmni'n bwriadu cynnig gamblo y mae angen trwydded gweithredu ar ei gyfer, mewn mangre, bydd rhaid i'r unigolyn neu'r cwmni hwnnw gyflwyno cais am drwydded mangre hefyd.

Mae angen trwydded mangre i awdurdodi darparu cyfleusterau yn y mangreoedd canlynol:

  • Mangreoedd casino
  • Mangreoedd bingo
  • Mangreoedd betio, gan gynnwys traciau
  • Mangreoedd canolfannau hapchwarae i oedolion (mangreoedd sy'n cynnig peiriannau hapchwarae gyda chynigion a gwobrau mawr sy'n gyfyngedig i bobl dros 18 oed)
  • Canolfannau adloniant i'r teulu (mangreoedd sy'n cynnog cymysgedd o beiriannau hapchwarae ar gyfer pobl sydd dros ac yn iau na 18 oed)

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Y Comisiwn Gamblo

 

Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Cais i Ddyfarnu Trwydded Mangre
68 KB
pdf Cais i Ddyfarnu Trwydded Mangre (Llong)
71 KB
pdf Cais i Ddyfarnu Datganiad Dros Dro
70 KB
pdf Cais i Ddyfarnu Datganiad Dros Dro (Llong)
68 KB
pdf Cais i Drosglwyddo Trwydded Mangre
67 KB
pdf Cais i Amrywio Trwydded Mangre
67 KB
pdf Hysbysiad o Gais am Drwydded Mangre (Ffurflen A)
49 KB
pdf Hysbysiad o Gais am Drwydded Mangre (Ffurflen B)
54 KB
pdf Hysbysiad o Gais am Ddatganiad Dro Dro (Ffurflen A)
50 KB
pdf Hysbysiad o Gais am Ddatganiad Dros Dro (Ffurflen B)
54 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete