Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Defnydd Dros Dro a Ocassional

Mae Hysbysiadau o Ddefnydd Dros Dro'n caniatáu defnyddio mangre at ddibenion gamblo lle nad oes trwydded gan y fangre ond mae gweithredwr gamblo'n dymuno defnyddio'r fangre dros dro i ddarparu cyfleusterau gamblo. Byddai mangreoedd y gellid eu hystyried yn addas ar gyfer hysbysiad o ddefnydd dros dro'n cynnwys gwestai, canolfannau cynhadledd a lleoliadau chwaraeon.

Gellir ond rhoi Hysbysiad o Ddefnydd Dros Dro i berson neu gwmni y mae ganddo drwydded gweithredu casino nad ydynt yn rhai anghysbell a darparu cyfleusterau ar gyfer hapchwarae cyfle cyfartal yn unig (ac eithrio'r defnydd o beiriannau hapchwarae).

Hysbysiadau Defnydd Achlysurol

Mae Hysbysiadau o Ddefnydd Achlysurol yn caniatáu betio ar drac heb yr angen am drwydded eiddo lawn. Gellir ond defnyddio hysbysiad defnydd achlysurol am wyth niwrnod neu lai mewn blwyddyn galendr. Rhaid rhoi Hysbysiad o Ddefnydd Achlysurol i berson sy'n gyfrifol am weinyddu digwyddiadau ar y trac neu gan ddeiliaid y trac. Rhaid rhoi copi o'r hysbysiad i'r Heddlu hefyd. Dim ond gweithredwyr betio trwyddedig all roi cyfleusterau betio sy'n dibynnu ar Hysbysiad o Ddefnydd Achlysurol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael aw wefan Y Comisiwn Gamblo

Lawrlwytho

 • Ffurflen Gais Hysbysiad o Ddefnydd Dros Dro (PDF 246 KB)

  m.Id: 11579
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Gais Hysbysiad o Ddefnydd Dros Dro
  mSize: 246 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/5458/licensing_tun_application.pdf

 • Ffurlfen Gais Hysbysiad o Ddefnydd Achlysurol (PDF 162 KB)

  m.Id: 11580
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurlfen Gais Hysbysiad o Ddefnydd Achlysurol
  mSize: 162 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/5459/licensing_gambling_ounapp.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete