Gofalwyr

Mae Gofalwr yn berson sy'n darparu cymorth di-dâl yn rheolaidd i berthynas, cymydog neu ffrind sy'n methu ymdopi yn y cartref oherwydd salwch, oedran neu anabledd. Os ydych chi'n darparu gofal neu gymorth y bydd y tudalennau gwe hyn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw gymorth sydd ar gael

Help i Ofalwyr

Gallwn helpu i gefnogi'r person yr ydych yn gofalu amdano, e.e. prydau bwyd cymunedol, taliadau uniongyrchol, addasiadau i'r cartref

Asesiad Gofalwyr

Gadewch i ni eich asesu er mwyn i ni gael gwybod sut i helpu

Cymorth Ariannol i Ofalwyr

Efallai y bydd gennych hawl i gael lwfans gofalwyr neu ostyngiad yn dreth y cyngor

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Castell-nedd Port Talbot

Plentyn neu berson ifanc 8-18 oed sy'n helpu mewn sawl ffordd i ofalu am rhywun

Seibiannau Byr i Ofalwyr

Trefnwch seibiant byr dros dro byr oddiwrth ofalu

Buddion ar gael i ofalwyr ar GOV.UK

Rhestr llawn o fudd-daliadau i ofalwyr a phobl anabl

Dewis Cymru

Cyfeiriadur lleol o sefydliadau a gwasanaethau i gefnogi eich lles