Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Rhoi gwybod am farwolaeth

Rydym yn deall ei bod yn adeg anodd pan fydd rhywun yn marw. Mae'r adran hon wedi'i chynllunio i geisio gwneud pethau ychydig yn haws.

Cysylltwch â ni cyn gynted ā phosibl fel y gallwn sicrhau bod cyfrif Treth y Cyngor yn cael ei ganslo.

Yr hyn y mae angen i ni ei wybod

Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni, a allwch chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol

  • enw a chyfeiriad y person sydd wedi marw;
  • y dyddiad y bu farw ef neu hi;
  • os oes unrhyw un (ee priod) yn dal i fyw yn yr eiddo gan y bydd ganddynt hawl i ostyngiad person sengl o 25%;
  • os yw'r person sydd wedi marw yn byw ar ei ben ei hun, p'un a oeddent yn berchennog neu'n denant yr eiddo (pe baent yn denant, mae angen i ni hefyd wybod enw'r lletywr).