Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Pecyn Etholiadau Ysgolion

Cynhyrchwyd y pecyn hwn gan y tîm Gwasanaethau Etholiadol fel rhan o'n hymrwymiad parhaus i wneud pobl ifanc yn fwy ymwybodol o egwyddorion democratiaeth ac egluro iddynt sut i bleidleisio a pham ei fod yn bwysig pleidleisio.

Lluniwyd yr wybodaeth a'r deunyddiau er mwyn galluogi disgyblion a myfyrwyr i ddechrau trafod, deall a chymryd rhan ym mhroses etholiadol ysgolion, sy'n seiliedig ar fodel craidd symlach a ddefnyddir gan y tîm etholiadol i redeg etholiadau o Isetholiadau Cyngor Cymuned i Etholiadau Cyffredinol Seneddol.

Gobeithiwn y bydd y pecyn hwn yn darparu deunyddiau arweiniol defnyddiol i chi er mwyn eich galluogi i wneud eich etholiad cyngor ysgol yn ddiwrnod cyffrous ac addysgiadol i'r staff a'r disgyblion.

Lawrlwytho

 • Rhestr Cynnwys (DOC 32 KB)

  m.Id: 10156
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Rhestr Cynnwys
  mSize: 32 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/4035/voting_contents_welsh.doc

 • Nodiadau Athrawon (DOC 32 KB)

  m.Id: 10157
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Nodiadau Athrawon
  mSize: 32 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/4036/cym_guidance.doc

 • Ffurflen Gofrestru Etholwyr (DOC 38 KB)

  m.Id: 10158
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Gofrestru Etholwyr
  mSize: 38 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/4037/cym_registration.doc

 • Cerdyn Pleidleisio Swyddogol - Ffrynt (DOC 33 KB)

  m.Id: 10159
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cerdyn Pleidleisio Swyddogol - Ffrynt
  mSize: 33 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/4038/cym_pollcard_front.doc

 • Cerdyn Pleisleisio Swyddogol - Cefn (DOC 27 KB)

  m.Id: 10160
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cerdyn Pleisleisio Swyddogol - Cefn
  mSize: 27 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/4039/cym_pollcard_back.doc

 • Ffurflen Enwebu Ymgeisydd (DOC 27 KB)

  m.Id: 10161
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Enwebu Ymgeisydd
  mSize: 27 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/4040/voting_nomination_welsh.doc

 • Hysbysiad o Etholiad (DOC 25 KB)

  m.Id: 10162
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad o Etholiad
  mSize: 25 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/4041/cym_election.doc

 • Hysbysiad o Bleidlais (DOC 34 KB)

  m.Id: 10163
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad o Bleidlais
  mSize: 34 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/4042/cym_poll.doc

 • Pleidlais Papur (DOC 35 KB)

  m.Id: 10164
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Pleidlais Papur
  mSize: 35 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/4043/cym_ballot_paper.doc

 • Tabl Canlyniadau Etholiad (DOC 41 KB)

  m.Id: 10165
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Tabl Canlyniadau Etholiad
  mSize: 41 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/4044/cym_results.doc

 • Arwydd Blwch Pleidleisio (DOC 41 KB)

  m.Id: 10166
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Arwydd Blwch Pleidleisio
  mSize: 41 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/4045/cym_ballot_sign.doc

 • Canllaw ar Bleidleisio i Bobl Ifanc (PDF 585 KB)

  m.Id: 10167
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Canllaw ar Bleidleisio i Bobl Ifanc
  mSize: 585 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4046/elections_voting_guide_cymraeg.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete