Pecyn Etholiadau Ysgolion

Cynhyrchwyd y pecyn hwn gan y tîm Gwasanaethau Etholiadol fel rhan o'n hymrwymiad parhaus i wneud pobl ifanc yn fwy ymwybodol o egwyddorion democratiaeth ac egluro iddynt sut i bleidleisio a pham ei fod yn bwysig pleidleisio.

Lluniwyd yr wybodaeth a'r deunyddiau er mwyn galluogi disgyblion a myfyrwyr i ddechrau trafod, deall a chymryd rhan ym mhroses etholiadol ysgolion, sy'n seiliedig ar fodel craidd symlach a ddefnyddir gan y tîm etholiadol i redeg etholiadau o Isetholiadau Cyngor Cymuned i Etholiadau Cyffredinol Seneddol.

Gobeithiwn y bydd y pecyn hwn yn darparu deunyddiau arweiniol defnyddiol i chi er mwyn eich galluogi i wneud eich etholiad cyngor ysgol yn ddiwrnod cyffrous ac addysgiadol i'r staff a'r disgyblion.

Lawrlwytho
File type Document File size
doc Rhestr Cynnwys 32 KB
doc Nodiadau Athrawon 32 KB
doc Ffurflen Gofrestru Etholwyr 38 KB
doc Cerdyn Pleidleisio Swyddogol - Ffrynt 33 KB
doc Cerdyn Pleisleisio Swyddogol - Cefn 27 KB
doc Ffurflen Enwebu Ymgeisydd 27 KB
doc Hysbysiad o Etholiad 25 KB
doc Hysbysiad o Bleidlais 34 KB
doc Pleidlais Papur 35 KB
doc Tabl Canlyniadau Etholiad 41 KB
doc Arwydd Blwch Pleidleisio 41 KB
pdf Canllaw ar Bleidleisio i Bobl Ifanc 585 KB