Pecyn Etholiadau Ysgolion

Cynhyrchwyd y pecyn hwn gan y tîm Gwasanaethau Etholiadol fel rhan o'n hymrwymiad parhaus i wneud pobl ifanc yn fwy ymwybodol o egwyddorion democratiaeth ac egluro iddynt sut i bleidleisio a pham ei fod yn bwysig pleidleisio.

Lluniwyd yr wybodaeth a'r deunyddiau er mwyn galluogi disgyblion a myfyrwyr i ddechrau trafod, deall a chymryd rhan ym mhroses etholiadol ysgolion, sy'n seiliedig ar fodel craidd symlach a ddefnyddir gan y tîm etholiadol i redeg etholiadau o Isetholiadau Cyngor Cymuned i Etholiadau Cyffredinol Seneddol.

Gobeithiwn y bydd y pecyn hwn yn darparu deunyddiau arweiniol defnyddiol i chi er mwyn eich galluogi i wneud eich etholiad cyngor ysgol yn ddiwrnod cyffrous ac addysgiadol i'r staff a'r disgyblion.

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
doc Rhestr Cynnwys
32 KB
doc Nodiadau Athrawon
32 KB
doc Ffurflen Gofrestru Etholwyr
38 KB
doc Cerdyn Pleidleisio Swyddogol - Ffrynt
33 KB
doc Cerdyn Pleisleisio Swyddogol - Cefn
27 KB
doc Ffurflen Enwebu Ymgeisydd
27 KB
doc Hysbysiad o Etholiad
25 KB
doc Hysbysiad o Bleidlais
34 KB
doc Pleidlais Papur
35 KB
doc Tabl Canlyniadau Etholiad
41 KB
doc Arwydd Blwch Pleidleisio
41 KB
pdf Canllaw ar Bleidleisio i Bobl Ifanc
585 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete