Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd

Beth yw'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol?

Mae'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn gynnyrch cydweithio rhwng pedwar awdurdod lleol de-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Castell-Nedd Port Talbot, Abertawe a Sir Penfro). Mae'r cynllun yn disodli'r cynlluniau trafnidiaeth lleol a fabwysiadwyd yn flaenorol gan y 4 cyngor. Yn ogystal â gweithredu fel dogfen gwneud cynnig am gynlluniau trafnidiaeth mawr, bydd yn llunio polisi trafnidiaeth yn y rhanbarth ar gyfer y cyfnod 2015-2020 a'r tu hwnt.

Lawrlwythiad

 • Cydgynllun Trafnidiaeth ar gyfer De-orllewin Cymru (PDF 1,011 KB)

  m.Id: 10186
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cydgynllun Trafnidiaeth ar gyfer De-orllewin Cymru
  mSize: 1,011 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4065/joint_ltp_300115_cy.pdf

 • Cydgynllun Trafnidiaeth ar gyfer De-orllewin Cymru – Atodiadau (PDF 1.92 MB)

  m.Id: 10187
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cydgynllun Trafnidiaeth ar gyfer De-orllewin Cymru – Atodiadau
  mSize: 1.92 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4066/cymru_ltp_appendices_2015_2020.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete