Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd

Beth yw'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol?

Mae'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn gynnyrch cydweithio rhwng pedwar awdurdod lleol de-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Castell-Nedd Port Talbot, Abertawe a Sir Penfro). Mae'r cynllun yn disodli'r cynlluniau trafnidiaeth lleol a fabwysiadwyd yn flaenorol gan y 4 cyngor. Yn ogystal â gweithredu fel dogfen gwneud cynnig am gynlluniau trafnidiaeth mawr, bydd yn llunio polisi trafnidiaeth yn y rhanbarth ar gyfer y cyfnod 2015-2020 a'r tu hwnt.

Lawrlwythiad

  • Cydgynllun Trafnidiaeth ar gyfer De-orllewin Cymru (PDF 1,011 KB)
  • Cydgynllun Trafnidiaeth ar gyfer De-orllewin Cymru – Atodiadau (PDF 1.92 MB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete